ΕΛΟΤ - Έγγραφα Πιστοποίησης

 

Πιστοποίηση Συστημάτων & Προιόντων

Κατάλογος Πιστοποιημένων Εταιριών

ΕΛΟΤ Έγγραφα Πιστοποίησης


ΕΛΟΤ - Έγγραφα Πιστοποίησης


Τα ακόλουθα έγγραφα (Ελληνικά και Αγγλικά) είναι διαθέσιμα σε pdf format. Μπορείτε να τα διαβάσετε χρησιμοποιώντας τον Adobe Acrobat Reader.

 • Διαδικασία για τη Διαχείριση Προσφυγών και Παραπόνων (Ελληνικά)
 • Αίτηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστήματος/Συστημάτων (Ελληνικά - Αγγλικά)
 • Αίτηση για Πιστοποίηση Προϊόντων (Ελληνικά - Αγγλικά)
 • Αίτηση για Προσφορά Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Ελληνικά)
 • Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Ελληνικά)
 • Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ελληνικά)
 • Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Ελληνικά)
 • Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων (Ελληνικά- Αγγλικά)
 • Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Ελληνικά)
 • Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Ελληνικα)
 • Γενικός Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (Ελληνικά)
 • Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Τσιμέντων (Ελληνικά)
 • Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Εργοστασιακού Σκυροδέματος (Ελληνικά)
 • Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Ελληνικά)
 • Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Ηλεκτροσυγκολλημένου Δομικού Πλέγματος (Ελληνικά)