Γνωριμία με το εργαστήριο Πλαστικών Σωλήνων

 

Το εργαστήριο λειτουργεί από το δεύτερο εξάμηνο του 1988 και διενεργεί δοκιμές και ελέγχους σε πρώτη ύλη και τελικά προϊόντα, δηλαδή σωλήνες και εξαρτήματα αυτών από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC) και πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), σύμφωνα με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνκά πρότυπα, χορηγώντας Εκθέσεις.

 

Στεγάζεται σε βιομηχανικό κτίριο της ΒΙ.ΠΕ.Θ στη Σίνδο, η οποία βρίσκεται σε πλεονεκτικό δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, σ εέκταση 800 m2.  Το Ε.Ε.Π.Σ. ακολουθεί ανοδική αναπτυξιακή πορεία στον τομέα της αναγνώρισης της αξιοπιστίας των μετρήσεών του, της ανανέωσης του εξοπλισμού και της επίσημης αναγνώρισης από το Ελληνικό κράτος της αρμοδιότητάς του για την διενέργεια ελέγχων και δοκιμών.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Ε.Ε.Π.Σ.

 

·  Εκτέλεση δοκιμών, για σκοπούς Πιστοποίησης π.χ. χορήγηση Πιστοποιητικών Ποιότητας

·  Εκτέλεση δοκιμών, για λογαριασμό τρίτων, σε πρώτες ύλες, πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα αυτών, με σκοπό την βελτίωση ποιότητας, την έρευνα για νέες μεθόδους και υλικά, τη βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων και τον έλεγχο των συμφωνημένων απαιτήσεων μεταξύ πωλητή και αγοραστή

·  Χορήγηση Εκθέσεων Δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνιής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

·  Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενημέρωσης στους τεχνικούς της βιομηχανίας, φοιτητές κ.α.

 

Διενεργούμενες Δοκιμές

 

Δοκιμές σε Πίεση

Δοκιμές Μηχανικής Αντοχής

Εξέταση Δοκιμίων

1. δοκιμή σε πίεση μικρής και μεγάλης διάρκειας

1. αντοχή σε κρούση

1. έλεγχος διαστάσεων

2. δοκιμές στεγανότητας

2. δοκιμή εφελκυσμού

2. Έλεγχος μορφής και κατάστασης επιφανείας

3. δοκιμές θραύσης

3. τεχνητή γήρανση

 

 

4. προσδιορισμός σκληρότητας διείσδυσης

 

 

Θερμικές και Χημικές Ιδιότητες

Προετοιμασία Δοκιμίων

1. δοκιμασία κλιβάνου

1. εγκλιματισμός

2. δοκιμή χημικής αντοχής

2. κοπή

3. δοκιμή διχλωρομεθανίου

3. διάτρηση

4. προσδιορισμός θερμοκρασίας μαλακύνσεως

4. φρεζάρισμα κλπ.

5. προσδιορισμός δείκτη ροής MFI

 

6. προσδιορισμός απορρόφησης νερού

 

7. προσδιορισμός θερμικής σταθερότητας

 

 

Ελληνική Νομοθεσία για τους πλαστικούς σωλήνες

 

Το Εργαστήριο με την υπ΄ αρίθμ. Φ32/2559/37/10.6.96 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίστηκε αρμόδιο για δοκιμές σε πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα αυτών στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. 14013/Φ32/327/28.7.93 (ΦΕΚ 597/Β/9.8.93) και Κ.Υ.Α. 10347/Φ32/176/8.6.93 (ΦΕΚ 432/Β/14.6.93)). Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αυτές αφορούν τήρηση τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα αυτών από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) που χρησιμοποιούνται για μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων, καθώς και για συστήματα αποχέτευσης σε κτίρια, για χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία.

 

 

 


Προϊστάμενος: κα. Λ. Αναστασίου

Διεύθυνση: Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκη 570 22 Ελλάς

Τηλέφωνο: +30-31-798845

Fax: +30-31-797592

Επικοινωνία: κα. Λ. Αναστασίου