ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Τυποποίηση: μεγάλα οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις»

Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2006 – Συνεδριακό Κέντρο ΕΕΔΕ

(Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα)

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

16.00 – 16.30              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

 

16.30 – 17.45              ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

-  Εκπρόσωπος ΕΕΔΕ

                                                -  Πρόεδρος ΕΛΟΤ 

                                                -  Πρόεδρος ΕΟΜΜΕΧ 

                                                -  Πρόεδρος ΓΣΕΒΕE

                                                -  Πρόεδρος ΕΣΕΕ

                                                -  Πρόεδρος Κεντρικής Ενωσης Επιμελ.Ελλάδος

                                                -  Πρόεδρος ΕΒΕΑ

                                                -  Πρόεδρος ΒΕΑ

                                                -  κ. Σ. Παπαδόπουλος, Γ.Γ.Βιομηχανίας

                                                -  κ. Α. Νεράτζης, Υφυπουργός Ανάπτυξης    

                                                -  κ. Δ. Σιούφας, Υπουργός Ανάπτυξης

 

17.45 – 18.30              ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

κ. Ν. Συμφέρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ

Δρ. Ελ. Σκανδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος  ΕΟΜΜΕΧ

 

18.30 – 18.45              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

18.45 – 20.45              ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ –

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

-  κ. Λ. Γκουρτσογιάννης (European Office of Crafts, Trades and Small and Medium sized Enterprises for StandardisationNORMAPME)

-  κ. Κ. Καρασούλας (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος)

                                                -  κ. Α. Δήμας (ΔΗΜΑΣ ΑΕΒΕ)

                                                -  κ. Γ.  Κορρές (Κορρές Φυσικά Προϊόντα)

                                                -  κ. Κ. Θεοδωρακόπουλος (ΒΙΟΡΑΛ  ΑΒΕΕ)                    

                                                -  κ. Α. Μποζώνας (ΑΞΩΝ Μηχανολογική Α.Ε.)

                                               

20.45 – 21.30              ΣΥΖΗΤΗΣΗ