ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                  2006-11-22                                                                                                                                   

98-06

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8494-06 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ»

 

Εταιρεία PROFORON ΕΠΕ

 

Ερώτηση 1.α. Για τον κωδικό προϊόντος που περιγράφεται στον πίνακα 1.1 (269-08812-Office Pro Win32 Licence/Software Assurance Pack OLP NL GOVT) δεν ισχύει πλέον η περιγραφή που δίνεται μετά την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του Office.

1.β O κωδικός 053-00933 που περιγράφεται στον πίνακα 1.1 για τα proofing tools έχει πλέον καταργηθεί από την Microsoft.

1.γ O κωδικός που αφορά το Software Assurance για το προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows XP Professional έχει καταργηθεί.

1.δ. Δεν είναι φανερή η απαίτηση να υπάρχει στους σταθμούς εργασίας προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.

1.ε Ποια θα πρέπει να είναι τα προσφερόμενα προϊόντα στην θέση των καταργημένων.

 

Απάντηση στην ερώτηση 1: Μετά και την επικοινωνία του ΕΛΟΤ με τη Microsoft Ελλάδας σχετικά με την πολιτική υποστήριξης των προϊόντων της, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

 

Στον πίνακα 1.1

 

Η απαίτηση 3.1 θα πρέπει πλέον να διαβάζεται ως εξής:

 

-       10 λογισμικά με Microsoft part number R18-01634-Windows server CAL Licence/Software Assurance pack OLP NL GOVT Device Cal

-       10 λογισμικά Microsoft Windows XP Professional SP2 προεγκατεστημένα

 

H απαίτηση 3.4 θα πρέπει πλέον να διαβάζεται ως εξής:

 

-       10 Λογισμικά Microsoft Office 2007 Professional. Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται να παράσχει αδαπάνως για τον ΕΛΟΤ αντίστοιχο αριθμό proofing tools ή αντίστοιχο(Single Language Pack)  που να καλύπτουν πέραν της Αγγλικής, την Γαλλική, Γερμανική και Ελληνική γλώσσα.

 

Στον πίνακα 1.2

 

Η απαίτηση 3.1 θα πρέπει πλέον να διαβάζεται ως εξής:

 

-       10 λογισμικά με Microsoft part number R18-01634-Windows server CAL Licence/Software Assurance pack OLP NL GOVT Device Cal

-       10 λογισμικά Microsoft Windows XP Professional SP2 προεγκατεστημένα

 

 

Η απαίτηση 3.6 θα πρέπει πλέον να διαβάζεται ως εξής:

 

-       10 Λογισμικά Microsoft Office 2007 Professional. Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται να παράσχει αδαπάνως για τον ΕΛΟΤ αντίστοιχο αριθμό proofing tools ή αντίστοιχο (Single Language Pack)  που να καλύπτουν πέραν της Αγγλικής, την Γαλλική, Γερμανική και Ελληνική γλώσσα.

 

Στον πίνακα 1.5

 

Η απαίτηση 3.1 θα πρέπει πλέον να διαβάζεται ως εξής:

 

-       1 λογισμικό με Microsoft part number R18-01634-Windows server CAL Licence/Software Assurance pack OLP NL GOVT Device Cal

-       1 λογισμικό Microsoft Windows XP Professional SP2 προεγκατεστημένα

 

 

 

Η απαίτηση 3.4 θα πρέπει πλέον να διαβάζεται ως εξής:

 

-       1 Λογισμικό Microsoft Office 2007 Professional. Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται να παράσχει αδαπάνως για τον ΕΛΟΤ αντίστοιχο αριθμό proofing tools ή αντίστοιχο (Single Language Pack) που να καλύπτουν πέραν της Αγγλικής, την Γαλλική, Γερμανική και Ελληνική γλώσσα.

 

 

 

Ερώτηση 2.    Αναφέρετε ότι επιθυμείτε υποχρεωτική συντήρηση του εξοπλισμού για 5 έτη μετά την λήξη της εγγύησης. Στα προϊόντα πληροφορικής δεν υφίσταται τόσο μεγάλος «χρόνος ωφέλιμης ζωής» με αποτέλεσμα ακόμα και οι κατασκευάστριες εταιρείες να μην αναλαμβάνουν τόσο μακρόχρονη υποχρέωση υποστήριξης. Πως λοιπόν ένας προμηθευτής/μεταπωλητής των προϊόντων μπορεί να δεσμευτεί για τέτοια υποστήριξη.

 

Απάντηση στην ερώτηση 2: Η πέραν της τριετίας συντήρηση ενεργοποιείται, σύμφωνα και με την παράγραφο 10.3 προτελευταίο εδάφιο, μόνον για όσες συσκευές ζητήσει ο ΕΛΟΤ. Ο προμηθευτής θα συμπληρώσει τον πίνακα αναλυτικής οικονομικής προσφοράς υποχρεωτικά για τον εξοπλισμό του πίνακα 1.4 «Δικτυακοί εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικά» και προαιρετικά για τα υπόλοιπα. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη μόνο το κόστος συντήρησης που αφορά στους δύο (2) «δικτυακούς εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικά». Στους πίνακες 1.1 και 1.2, η παράγραφος 8 και όλες οι υποπαράγραφοί της καθίστανται προαιρετικές, στον πίνακα 1.3 η παράγραφος 5 και όλες οι υποπαράγραφοί της καθίστανται προαιρετικές και στον πίνακα 1.5 η παράγραφος 7 και όλες οι υποπαράγραφοί της καθίστανται προαιρετικές.

 

 

Ερώτηση 3.    Επιθυμείτε υποχρεωτικά να σας δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Κανένα προϊόν πληροφορικής δεν έχει πλέον έντυπα εγχειρίδια. Είτε διατίθενται σε ψηφιακά μέσα (CDDVD) είτε παραπέμπουν τον χρήστη σε δικτυακό τόπο προκειμένου να κατεβάσει τα πλέον πρόσφατα

 

Απάντηση στην ερώτηση 3: Τα τεχνικά εγχειρίδια μπορεί να προσφερθούν είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή είτε και στις δύο μορφές.

 

 

 

Ερώτηση 4.    Για τον χρόνο της εγγύησης επιθυμείτε την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού συστήματος. Η άδεια χρήσης κάθε λογισμικού που αποδέχεται ο χρήστης πριν την εγκατάσταση στον υπολογιστή, δηλώνει με σαφήνεια ότι δεν δίδεται καμία εγγύηση καλής λειτουργίας , και ο χρήστης της εφαρμογής αποδέχεται την εφαρμογή «ως έχει» έχοντας εξακριβώσει ο ίδιος ότι είναι ικανοποιητική για την εργασία που θέλει να εκτελέσει. Τι είδους είναι η εγγύηση που εσείς ζητάτε:

 

Απάντηση στην ερώτηση 4: Η καλή λειτουργία δεν αναφέρεται στα τυχόντα «bugs» του λειτουργικού συστήματος, τα οποία θα λύνονται μέσω updates & service packs κλπ. Αναφέρεται στην ύπαρξη όλων των απαραίτητων συστατικών «drivers, components κλπ» που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού στο περιβάλλον του ΕΛΟΤ στο οποίο καλείται ο εξοπλισμός αυτός να λειτουργήσει. Επίσης στην σωστή εγκατάσταση του λειτουργικού, την ορθή ρύθμιση όλων των παραμετροποιήσιμων λειτουργιών του κλπ.

 

 

 

Ερώτηση 5.    Δεν αναφέρονται με σαφήνεια οι τεχνικές προδιαγραφές των φορητών τύπου subnotebook.

 

Απάντηση στην ερώτηση 5: Subnotebooks στην παρούσα διακήρυξη νοούμε κάθε φορητό σταθμό εργασίας που έχει στην βασική διαμόρφωσή του συνολικό βάρος μέχρι 2 κιλά και κατά τα άλλα πληρoί τις προδιαγραφές του πίνακα των υπολοίπων φορητών σταθμών εργασίας, εκτός από τις διαστάσεις οθόνης (που μπορεί να είναι μικρότερες από τις προδιαγραφόμενες) και την ανάλυσή της, η οποία μπορεί να είναι κατ’ ελάχιστον 1280χ800.

 

MDI Α.Ε.

 

Ερώτηση 1.Σταθμοί εργασίας:

1.1      Δεν είναι σαφές αν θέλετε οι Σταθμοί εργασίας να έχουν προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα και ποιο.

1.2      Διευκρινίστε ποια έκδοση Microsoft Windows Server διαθέτετε.

 

Απάντηση στην ερώτηση 1:

α. Ίδια απάντηση με την ερώτηση 1 της PROFORON.

b. Ο ΕΛΟΤ διαθέτει Windows Server 2003.

 

Ερώτηση 2.Φορητοί Σταθμοί εργασίας:

2.1  Ίδια ερωτήματα με σταθμούς εργασίας.

2.2  Στο σημείο 6.4 αναφέρετε ότι 4 από τους φορητούς εργασίας θα έχουν αυξημένη επεξεργαστική ισχύ. Τι ακριβώς εννοείτε σε σχέση με το σημείο 2.1;

2.3  Προδιαγραφές για subnotebooks

 

Απάντηση στην ερώτηση 2:

α. Ίδια απάντηση με την ερώτηση 1

β. Σε όλες τις προδιαγραφές των υπολοίπων φορητών, το μεγαλύτερο ή ίσον σύμβολο γίνεται μεγαλύτερο.

γ. Ίδια απάντηση με την ερώτηση 5 της PROFORON

 

Ερώτηση 3. Σύστημα τηλεδιάσκεψης:

3.1 Η προδιαγραφή 2.9.3, 2.9.4 καθώς και οι προδιαγραφές 3.1-3.5 παραπέμπουν σε προσωπικό υπολογιστή. Τα σύγχρονα συστήματα τηλεδιάσκεψης όλων των κατασκευαστών , είναι ολοκληρωμένες συσκευές (appliances) που διαθέτουν άμεση διασύνδεση με οποιονδήποτε υπάρχοντα υπολογιστή (φορητό ή σταθερό) με εισόδους και εξόδους VGA, για τους σκοπούς της διαμοίρασης δεδομένων (όπως ζητείται στην προδιαγραφή 1.3, 2.8.7 κ.α.). Είναι αποδέκτη μια τέτοια λύση, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα τεκμηριωθεί πλήρως στην τεχνική προσφορά, η διαλειτουργικότητα και ο τρόπος χρήσης του συστήματος σε συνδυασμό με υπολογιστές.  Εφόσον είναι αποδεκτή , μπορεί να θεωρηθεί ότι οι προδιαγραφές  2.9.3, 2.9.4 και 3.1-3.5 καλύπτονται από άλλον υπολογιστή (εκ των προσφερομένων) και όχι το ίδιο το σύστημα τηλεδιάσκεψης;

3.2 Όμοια ερωτήματα με τους Σταθμούς Εργασίας (στην περίπτωση που επιθυμείτε και προσωπικό υπολογιστή)

 

Απάντηση στην ερώτηση 3:

α. Η προτεινόμενη λύση είναι αποδεκτή. Επιθυμούμε ωστόσο και άλλους δύο σταθμούς εργασίας (πρόσθετους στους ήδη προσφερόμενους 10), οι οποίοι θα αφιερωθούν αποκλειστικά στην λειτουργία του συστήματος τηλεδιάσκεψης.

β. Παραπέμπουμε στις προηγούμενες απαντήσεις.