ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                  2006-11-17                                                                                                                                   

97-06

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΝΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ VAN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε.

 

 

Ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις(διευκρινίσεις) του ΕΛΟΤ

 

 

ΒΙΕΜΕΤ- Γ.Τιτόπουλος ΑΕΒΕ

 

Ερώτηση 1

Ποιο είναι το απαιτούμενο  μέγιστο ύψος ανύψωσης (με ελάχιστο τα 2 μέτρα);

Απάντηση

Το απαιτούμενο   ύψος ανύψωσης είναι 2 μέτρα(ελάχιστο, ) έως 4 μέτρα(μέγιστο).

Ερώτηση 2

Η μέγιστη απαιτούμενη ανυψωτική ικανότητα 1.000 kg, επιθυμείτε να διατηρείται καθ’ όλο το ύψος της ανύψωσης, σύμφωνα με το σημείο 1 ; Αν όχι, πόσο είναι η μέγιστη επιθυμητή ανυψωτική ικανότητα, στο ανώτερο σημείο ανύψωσης ;

Απάντηση

Η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή η μέγιστη απαιτούμενη ανυψωτική ικανότητα 1.000 kg, επιθυμούμε να διατηρείται καθ’ όλο το ύψος της ανύψωσης, σύμφωνα με το σημείο 1.

Ερώτηση 3

Το ανυψωτικό μηχάνημα θα είναι απολύτως πεζού χειριστού ή σας ενδιαφέρει και η δυνατότητα, ο χειριστής να είναι κατ’ επιλογήν πεζός ή εποχούμενος επί αναδιπλούμενης πλατφόρμας;

Απάντηση

Μας ενδιαφέρει και αυτή η δυνατότητα

Ερώτηση 4

Η μπαταρία 24V είναι όντως με χωρητικότητα μόλις 30 Ah ; Αν όχι, ποια είναι η επιθυμητή ελάχιστη και μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας ;

Απάντηση

Η μπαταρία 24V είναι με χωρητικότητα 300 Αh.

ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Ερώτηση

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ορθότητα του τύπου του συσσωρευτή:

24V / 30 AH ή μήπως  24V / 300 AH;

 

Απάντηση

Ο τύπος του  300 Αh. του συσσωρευτή είναι 24V / 300 AH

Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ

Παρακαλούμε γνωρίστε μας αν στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Απάντηση

Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές

CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

 

Ερώτηση 1

 

Ζητάτε την προμήθεια ενός επιβατηγού οχήματος VAN, ενώ από την τεχνική προδιαγραφή φαίνεται ότι ζητάτε ένα φορτηγό όχημα VAN (ελάχιστος χώρος φόρτωσης 2,7 m3). Παρακαλώ διευκρινίστε τον τύπο του οχήματος, επιβατηγό 5 θέσεων ή φορτηγό 2 θέσεων;

 

Απάντηση

Ζητάμε την προμήθεια ενός φορτηγού οχήματος VAN 2 θέσεων (ελάχιστος χώρος φόρτωσης 2,7 m3)

 

Ερώτηση 2

 

Τα προσθαφαιρούμενα εργοστασιακά ράφια της φωτογραφίας που επισυνάπτω είναι αποδεκτά από την Υπηρεσία σας για την κάλυψη της απαίτησης της παραγράφου 1.15 των τεχνικών προδιαγραφών;

 

Απάντηση

Θέλουμε  προσθαφαιρούμενη συρταριέρα και συνεπώς τα ράφια που έχετε επισυνάψει δεν είναι αποδεκτά.