ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-11- 09                                                                                                                                    

93-06                                                                                                         

 

Περίληψη  Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

με κλειστές προσφορές για την προμήθεια

Ενός περονοφόρου μηχανήματος και ενός

επιβατηγού οχήματος VAN

για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε.

 

                                                                                   

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια ενός περονοφόρου μηχανήματος και ενός επιβατηγού οχήματος VAN  για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22/11/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Ε΄ όροφο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες   έως και την ως άνω ημερομηνία και ώρα στην ίδια διεύθυνση, στον Α΄ όροφο, στο γραφείο Πρωτοκόλλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 27.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων του ΕΛΟΤ που αφορούν την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής των εργαστηρίων στη δράση 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2 «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ») .Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από εθνικούς πόρους κατά 35 %.

Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για το μεν περονοφόρο μηχάνημα στη θεσσαλονίκη, στο Εργαστήριο πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ Α.Ε. στην  ΒΙΠΕ Σίνδος για το δε επιβατηγό όχημα τύπου VAN στην Αθήνα, στα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ Α.Ε., Κολωνού 12-14.

Η προκήρυξη διατίθεται στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Γ΄ όροφο, Οικονομική Διεύθυνση/Τμήμα Προμηθειών Κα Γ. Φέρλα δωρεάν και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elot.gr

Πληροφορίες Γ.Φέρλα

Τηλ.:2102120312

Fax:  2102120325

Email: gpf@elot.gr

 

Νικόλαος Συμφέρης

 

Διευθύνων Σύμβουλος