ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-10-30                                                                                                                                    

90-06                                                                                                          

 

 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5868/2006 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΑΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ, με έδρα την Αθήνα, Αχαρνών 313 111 45 Κ. Πατήσια, ακυρώνει με απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου τον  Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ ΑΕ με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά», προκειμένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί άμεσα.

 

 

 

 

 

Για τον ΕΛΟΤ

 

 

 

Συμφέρης Νικόλαος

Διευθύνων Σύμβουλος