ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-10-20                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.88-06

 

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 2436-002

Αεροδιαστημική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωμα, ανθεκτικό στη διάβρωση, χωρίς χρώμιο, δύο συστατικών, ψυχρού πολυμερισμού- Μέρος 002: Υψηλής αντοχής στη διάβρωση

ΕΛΟΤ EN 2436-004

Αεροδιαστημική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωμα, ανθεκτικό στη διάβρωση, χωρίς χρώμιο, δύο συστατικών, ψυχρού πολυμερισμού- Μέρος 004: Υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τα ρευστά, με ανοχές στην προετοιμασία της επιφάνειας

ΕΛΟΤ EN 2436-005

Αεροδιαστημική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωμα, ανθεκτικό στη διάβρωση, χωρίς χρώμιο, δύο συστατικών, ψυχρού πολυμερισμού- Μέρος 005: Για εξωτερική χρήση με ανοχές στην προετοιμασία της επιφάνειας

ΕΛΟΤ EN 2436-006

Αεροδιαστημική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωμα, ανθεκτικό στη διάβρωση, χωρίς χρώμιο, δύο συστατικών, ψυχρού πολυμερισμού, εποξικό - Μέρος 006: Υψηλής αντοχής στη διάβρωση για στρατιωτική εφαρμογή

 

ΕΛΟΤ EN 2591-420

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 420: Μηχανική αντοχή παρελκομένων οπίσθιας πλευράς

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 2859

Αεροδιαστημική σειρά - Μετρικοί κοχλίες, κανονικής εξαγωνικής κεφαλής, κανονικού κορμού ανοικτής ανοχής, από κράμα χάλυβα, επικαδμιωμένοι, μετρική σειρά - Ταξινόμηση 1 100 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) / 235 °C

ΕΛΟΤ EN 2888

Αεροδιαστημική σειρά - Μετρικοί κοχλίες, κανονικής εξαγωνικής κεφαλής, κανονικού κορμού ανοικτής ανοχής, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιημένοι - Ταξινόμηση 600 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)/425 °C

ΕΛΟΤ EN 2889

Αεροδιαστημική σειρά - Μετρικοί κοχλίες, κανονικής εξαγωνικής κεφαλής, κανονικού κορμού ανοικτής ανοχής, από κράμα χάλυβα, επικαδμιωμένοι - Ταξινόμηση 900 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)/235 °C

ΕΛΟΤ EN 3682-004

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, βύσμα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιμου ένθετου τύπου, εγκιβωτισμένοι για πίνακα, θερμοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 004: Υποδοχή μεγέθους 2 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3682-005

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, βύσμα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιμου ένθετου τύπου, εγκιβωτισμένοι για πίνακα, θερμοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 005: Βύσμα μεγέθους 2 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3682-006

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, βύσμα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιμου ένθετου τύπου, εγκιβωτισμένοι για πίνακα, θερμοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 006: Υποδοχή μεγέθους 3 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3682-007

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, βύσμα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιμου ένθετου τύπου, εγκιβωτισμένοι για πίνακα, θερμοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 007: Βύσμα μεγέθους 3 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3682-008

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, βύσμα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιμου ένθετου τύπου, εγκιβωτισμένοι για πίνακα, θερμοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 008: Υποδοχή μεγέθους 4 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3682-009

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, βύσμα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιμου ένθετου τύπου, εγκιβωτισμένοι για πίνακα, θερμοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 009: Βύσμα μεγέθους 4 - Πρότυπο προϊόντος

 

 

ΕΛΟΤ EN 725-11

Κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιμής κεραμικών κόνεων - Μέρος 11: Προσδιορισμός της πύκνωσης κατά τη φυσική πυροσυσσωμάτωση

ΕΛΟΤ EN 1729-2

Έπιπλα - Καρέκλες και τραπέζια για εκπαιδευτικά ιδρύματα - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 12873-3

Επίδραση των υλικών στο πόσιμο νερό - Επίδραση λόγω μετανάστευσης - Μέρος 3: Μέθοδος δοκιμής για ρητίνες εναλλαγής ιόντων και προσρόφησης

 

ΕΛΟΤ EN 12873-4

 

Επίδραση των υλικών στο πόσιμο νερό - Επίδραση λόγω μετανάστευσης - Μέρος 4: Μέθοδος δοκιμής για μεμβράνες επεξεργασίας νερού

ΕΛΟΤ ΕΝ 12897

Ύδρευση - Προδιαγραφή για έμμεσα θερμαινόμενα (κλειστά) δοχεία αποθήκευσης-θέρμανσης νερού χωρίς εξαερισμό

 

ΕΛΟΤ EN 12920

Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς αποστράγγισης των αποβλήτων κάτω από καθορισμένες συνθήκες

 

ΕΛΟΤ EN 13433

Διατάξεις παρεμπόδισης ρύπανσης του πόσιμου νερού από ανάστροφη ροή - Διάταξη μηχανικής αποσύνδεσης, άμεσης επενέργειας - Οικογένεια G, τύπος A

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 14429

Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Δοκιμές της συμπεριφοράς τους κατά την απόπλυση - Επίδραση του pH στην απόπλυση με αρχική προσθήκη οξέος/βάσης

ΕΛΟΤ EN 14701-1

Χαρακτηρισμός ιλύων - Ιδιότητες διήθησης - Μέρος 1: Χρόνος τριχοειδούς αναρρόφησης (CST)

ΕΛΟΤ EN 14702-1

Χαρακτηρισμός ιλύων - Ιδιότητες καθίζησης - Μέρος 1: Προσδιορισμός καθιζησιμότητας (προσδιορισμός του όγκου ιλύος και του δείκτη ιλύος)

ΕΛΟΤ EN 14702-2

Χαρακτηρισμός ιλύων - Ιδιότητες καθίζησης - Μέρος 2: Προσδιορισμός ικανότητας πάχυνσης

ΕΛΟΤ CEN/TS 14773

Ταχυδρομικές υπηρεσίες - Ποιότητα παροχής υπηρεσιών - Μέτρηση απώλειας και σημαντικής καθυστέρησης στη διακίνηση μεμονωμένων αντικειμένων Α' προτεραιότητας με τη χρήση έρευνας από δοκιμές επιστολών

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 14822-1

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών - Γενικές προδιαγραφές για μεσαίας έκτασης προπληροφόρησης μέσω αποκλειστικής επικοινωνίας βραχείας έκτασης - Μέρος 1: Κατιούσα σύνδεση

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 14907-2

Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας - Ηλεκτρονική συλλογή διοδίων - Διαδικασίες δοκιμής για τον χρήστη και για σταθερό εξοπλισμό - Μέρος 2: Δοκιμή συμμόρφωσης της διεπαφής εφαρμογής επί της μονάδας

ΕΛΟΤ EN 15028

Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Χλωρικό νάτριο

ΕΛΟΤ EN 15029

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Σίδηρος (ΙΙΙ) υδροξείδιο οξίδειο

ΕΛΟΤ EN 15030

Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Άλατα αργύρου για μη συνεχή χρήση

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 15364

Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Δοκιμές συμπεριφοράς τους κατά την αποστράγγιση - Δοκιμή ικανότητας της εξουδετέρωσης οξέος και βάσης

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 18234-1

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω ρευμάτων δεδομένων της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 1: Εισαγωγή, Αρίθμηση και εκδοχές

 

 

 

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 18234-2

 

 

 

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω ρευμάτων δεδομένων της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 2: Σύνταξη, σημασιολογία και δομή πλαισίωσης (SSF)

 

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 18234-3

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω ρευμάτων δεδομένων της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 3: Εφαρμογή πληροφορίας υπηρεσίας και δικτύου (SNI)

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 18234-4

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω ρευμάτων δεδομένων της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 4: Εφαρμογή μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας (RTM)

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 18234-5

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω ρευμάτων δεδομένων της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 5: Εφαρμογή πληροφόρησης μεταφοράς κοινού (ΡΤΙ)

 

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 18234-6

Πληροφόρηση κυκλοφορίας και ταξιδιωτών (ΤΤΙ) - ΤΤΙ μέσω ρευμάτων δεδομένων της ομάδας ειδικών πρωτοκόλου μεταφοράς (TPEG) - Μέρος 6: Εφαρμογή θέσης αναφοράς

ΕΛΟΤ EN ISO 19119

Γεωγραφικές πληροφορίες - Υπηρεσίες

ΕΛΟΤ EN ISO 23631

Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός dalapon, τριχλωροοξικού οξέος και επιλεγμένων αλογονοοξικών οξέων - Μέθοδος με χρήση αέριας χρωματογραφίας (ανίχνευση GC-ECD ή/και GC-MS) μετά από εκχύλιση υγρού-υγρού και παραγωγοποίηση