ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2006-10-12

Νο.83-06

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ INTERNET

 

ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ

 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 79-06/2006-10-06)

 

Η ορθή ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και έναρξη αποσφράγισης των προσφορών του ως άνω Διαγωνισμού στην περίληψη της διακήρυξης στο internet στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ είναι:

6/11/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00

 

Η ορθή ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων του διαγωνισμού είναι μέχρι: 3/11/2006

 

Η ορθή ημερομηνία έως την οποία οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το  περιεχόμενο του διαγωνισμού είναι: 28/10/2006

 

Οι παραπάνω ημερομηνίες λόγω τυπογραφικού λάθους είχα αναγραφεί λανθασμένα στην περίληψη της διακήρυξης στο internet στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ από 6/10/2006 έως και 11/10/2006.