ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

   2006-10-09

                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.82-06

 

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων

 

 

14 Οκτωβρίου 2006

 

«Πρότυπα: μεγάλα οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις»

 

Mr. Renzo TANI, Πρόεδρος της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)

Prof. Masami TANAKA, Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO)

Mr. Yoshio UTSUMI, Γ. Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)

 

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη, της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων.

Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι αποτελούν τη μεγαλύτερης κλίμακας επιχείρηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 95% των επιχειρήσεων παγκόσμια είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, τα Διεθνή Πρότυπα οφείλουν να παρέχουν στις μικρές επιχειρήσεις τόσα ωφελήματα όσα παρέχουν και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία γενικότερα.

Οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των  μικρών επιχειρήσεων εργαζόμενοι σκληρά, εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην επιβίωση των επιχειρήσεών τους και ως ένα βαθμό η διεθνής τυποποίηση μπορεί να τους δίνει την εντύπωση ότι κινείται πέραν των πρακτικών τους αναγκών. Όμως, είναι αλήθεια, ότι τα Διεθνή Πρότυπα που εκπονούνται από τον ISO, την IEC και την ITU έχουν διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη διάδοση της τεχνολογίας, γεγονότα τα οποία ευνόησαν τις μικρές επιχειρήσεις στον ίδιο βαθμό με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους.

Τα Διεθνή Πρότυπα έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών/πληροφορικής, καθώς και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες στις μικρές επιχειρήσεις. Τα Πρότυπα του ISO, IEC και ITU είχαν και έχουν μεγάλη συνεισφορά σ’ αυτές τις εξελίξεις.

Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, η αποκεντρωμένη παραγωγή και η υπεργολαβική ανάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δημιουργούν νέες προοπτικές για τις μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, στηρίζονται στις στέρεες βάσεις των Διεθνών Προτύπων.

Η Τυποποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) ειδικότερα, επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται πέρα από τη φυσική τους έδρα, αναζητώντας νέες αγορές. Για παράδειγμα, με την εντυπωσιακή ανάπτυξη του διαδικτύου, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί εύκολα να ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο. Επιπροσθέτως, η Τυποποίηση υποστηρίζει ψηφιοποιημένες διεργασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, πληροφόρηση για προϊόντα και οικονομικές συναλλαγές – δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συνέργειες και εμπορικές σχέσεις που δεν εξαρτώνται από τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα συμπληρώνονται από άλλα που αφορούν καλές πρακτικές διαχείρισης.

Επιπροσθέτως υπάρχουν Πρότυπα για προϊόντα, τα οποία προσθέτουν αξία σ’ έναν αυξανόμενο αριθμό υπηρεσιών που παρέχονται από μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους Πρότυπα για συστήματα διαχείρισης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης (πιστοποίησης), τα οποία μπορούν να τις βοηθήσουν, να γίνουν αξιόπιστοι προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι, να ικανοποιούν απαιτήσεις της νομοθεσίας και να προκρίνονται στις διαδικασίες διαγωνισμών προμηθειών.

Για τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη δραστήριων μικρών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες, οι οποίες μπορούν να περιέχονται στα Διεθνή Πρότυπα, το να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ISO, IEC και ITU, αποτελεί σημαντική επιλογή, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις. Κυβερνήσεις και φορείς σε ορισμένες χώρες έχουν επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες αναφορικά με τις δραστηριότητες Τυποποίησης που αφορούν στις μικρές επιχειρήσεις.

Είναι βέβαιο, ότι τα Διεθνή Πρότυπα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα οφέλη στις μικρές επιχειρήσεις. Τα Διεθνή Πρότυπα που εκπονούνται από τον ISO, την IEC και την ITU, παρέχουν πρακτικές λύσεις σε πολλές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στις σημερινές παγκοσμιοποιημένες αγορές. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες και τα στελέχη των μικρών επιχειρήσεων να βελτιώσουν περαιτέρω τις παραδοσιακές τους αρετές, της σκληρής εργασίας, του τολμηρού πνεύματος και της μεγάλης προσοχής στις απαιτήσεις και στην ικανοποίηση των πελατών τους.