ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-10-06                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.80-06

 

συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής ΕπιτροπήςETSI STQ

 «Speech and transmission quality»

 

 

O ΕΛΟΤ, ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης δραστηριοποιείται και στο χώρο των τηλεπικοινωνιών με την επιτροπή τυποποίησης για τις τηλεπικοινωνίες και με τη συμμετοχή του στο ΕΤSI (European Telecommunications Standards Institute).

O ΕΛΟΤ, πρόκειται να φιλοξενήσει στην Αθήνα  την προσεχή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής ETSI STQ «Speech and transmission quality» από την 16η μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2006.

Στην συνεδρίαση αυτή θα εξετασθούν τυποποιητικά θέματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις για τη ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων IP και δικτύων επόμενης γενεάς (NGN), στους ακόλουθους τομείς:

 

·         Ποιότητα ομιλίας και απόδοση μετάδοσης από το ένα άκρο σύνδεσης στο άλλο άκρο σύνδεσης.

·         Γενικές παράμετροι ποιότητας υπηρεσίας  (QoS και SLA) για σταθερά και κινητά δίκτυα.

 

Οι τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά πληθώρας υπηρεσιών σε απλούς χρήστες και επιχειρήσεις. Λόγω της συμμετοχής πολλών μερών στην αλυσίδα προσφοράς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  καθώς και ειδικών απαιτήσεων από υπηρεσίες που απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης προβάλλεται η απαίτηση για έλεγχο, βελτίωση και σύγκριση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από διαφορετικά μέρη.

 

Χορηγός της συνεδρίασης  είναι η INTRACOM TELECOM