ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-10-04  

Νο.78-06                                                                                                          

 

                                                                                                                                     

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΟΤ/TS 14383-4:2006 «Πρόληψη εγκληματικότητας – Πολεοδομικός και κτιριακός σχεδιασμός – Μέρος 4: Εμπορικά καταστήματα και γραφεία»

 

 Η Ευρωπαϊκή προδιαγραφή παρέχει οδηγίες για τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας σε νέα και παλαιά εμπορικά καταστήματα και γραφεία.

Με τις οδηγίες αυτές διευκολύνονται οι μελετητές, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές καταστημάτων και γραφείων να διαμορφώσουν συνθήκες πρόληψης ληστειών, βίας ή βανδαλισμών, να αξιολογήσουν τους κινδύνους και να επιλέξουν τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας ανάλογα με τη διακινδύνευση.

Η Τεχνική προδιαγραφή αυτή αποτελεί μέρος της προδιαγραφής για την πρόληψη της εγκληματικότητας στο αστικό περιβάλλον που περιλαμβάνει ακόμη τους ορισμούς των σχετιζόμενων εννοιών, τις σχετικές πολεοδομικές οδηγίες και τις οδηγίες για τις κατοικίες.

Οι ως άνω προδιαγραφές είναι διαθέσιμες, στην Αγγλική,  για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ.Θεοφίλου, τηλ.210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛOT, www.elοt.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά του με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ.210 2120302).