ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-26  

Νο.75-06                                                                                                          

 

                                                                                                                                     

Δημόσια Κρίση για το

σχέδιο Ελληνικoύ Προτύπου  ΕΛΟΤ 561-2

«Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές

  

Ο ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση το παρακάτω σχέδιο Ελληνικού προτύπου:

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 561-2

«Ορολογική εργασία- Λεξιλόγιο- Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές»

 

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/ Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313,

111 45 Αθήνα (υπόψη κ. Ι. Σαριδάκη τηλ. 210-2120113) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση ixs@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  24η Νοεμβρίου 2006.