ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-19  

Νο.74-06                                                                                                          

 

                                                                                                                                     

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 203-2-2

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις - Φούρνοι

ΕΛΟΤ EN 203-2-11

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια - Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις - Χύτρες πάστας

ΕΛΟΤ EN 415-5

Ασφάλεια μηχανών συσκευασίας - Μηχανήματα περιτυλίγματος

ΕΛΟΤ EN 419-2

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, φωτεινής ακτινοβολίας - Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

 

ΕΛΟΤ EN 2713-002

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονού και πολλαπλού πυρήνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 °C και 200 °C - Μέρος 002: Πλαισιωμένα και επενδεδυμένα - Γενικά

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 2713-005

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονού και πολλαπλού πυρήνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 °C και 200 °C - Μέρος 005: Πλαισιωμένα (σπειροειδή) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα εκτύπωσης με λέιζερ CO2 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2713-009

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονού και πολλαπλού πυρήνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 °C και 200 °C - Μέρος 009: Πλαισιωμένα (σπειροειδή) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα εκτύπωσης με λέιζερ YAG X3 - Πρότυπο προϊόντος

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 2713-011

 

 

 

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονού και πολλαπλού πυρήνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 °C και 200 °C - Μέρος 011: Επαργυρωμένα πλαισιωμένα (σπειροειδή) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα εκτύπωσης με λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2714-005

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονού και πολλαπλού πυρήνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 °C και 260 °C - Μέρος 005: Πλαισιωμένα και επενδεδυμένα, με δυνατότητα εκτύπωσης με λέιζερ CO2 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2882

Αεροδιαστημική σειρά - Περικόχλια, εξαγωνικά, αυτασφαλιζόμενα, με λοξότμηση και δακτύλιο συγκράτησης,χαλύβδινα, επικαδμιωμένα, με λίπανση MoS2 - Ταξινόμηση: 1 100 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) / 235 °C

ΕΛΟΤ EN 3536

Αεροδιαστημική σειρά - Περικόχλια, εξαγωνικά, αυτασφαλιζόμενα, από κράμα υψηλών θερμοκρασιών, επικαδμιωμένα, με λίπανση MoS2 - Ταξινόμηση: 1 100 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)/315 °C

ΕΛΟΤ EN 3545-005

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία σύνδεσης, ηλεκτρικά, ορθογωνικά, με στεγανοποιημένο και μη οπίσθιο άκρο, πλαστικό περίβλημα, διάταξη ασφάλισης, θερμοκρασίας λειτουργίας - 55 °C έως 175 °C - Μέρος 005: Σύστημα στερέωσης και κωδικοποίησης αρσενικού τύπου για τοποθέτηση σε ελεύθερο περίβλημα (ρευματολήπτης) - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3626

Αεροδιαστημική σειρά - Περικόχλια, εξαγωνικά, αυτασφαλιζόμενα, χαλύβδινα, επικαδμιωμένα, με λίπανση MoS2 - Ταξινόμηση: 1 100 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)/ 235 °C

ΕΛΟΤ EN 3682-001

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία σύνδεσης, ρευματολήπτες και ρευματοδότες, ηλεκτρικοί, ορθογώνιοι, τύπου ένθετου εναλλάξιμου, με δυνατότητα τοποθέτησης σε ράφι προς πίνακα οργάνων, θερμοκρασίας διαρκούς λειτουργίας 150 °C - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 3682-002

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία σύνδεσης, ρευματολήπτες και ρευματοδότες, ηλεκτρικοί, ορθογώνιοι, τύπου ένθετου εναλλάξιμου, με δυνατότητα τοποθέτησης σε ράφι προς πίνακα οργάνων, θερμοκρασίας διαρκούς λειτουργίας 150 °C - Μέρος 002: Προδιαγραφή επίδοσης και διευθετήσεις επαφής

ΕΛΟΤ EN 3682-003

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία σύνδεσης, ρευματολήπτες και ρευματοδότες, ηλεκτρικοί, ορθογώνιοι, τύπου ένθετου εναλλάξιμου, με δυνατότητα τοποθέτησης σε ράφι προς πίνακα οργάνων, θερμοκρασίας διαρκούς λειτουργίας 150 °C - Μέρος 003: Ένθετα - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4008-002

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόμενα - Μέρος 002: Κατάλογος προτύπων προϊόντος

 

ΕΛΟΤ EN 4533-001

 

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα οπτικών ινών - Εγχειρίδιο - Μέρος 001: Μέθοδοι και εργαλεία τερματισμού

ΕΛΟΤ ΕΝ 4533-002

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα οπτικών ινών - Εγχειρίδιο - Μέρος 002: Δοκιμές και μετρήσεις

 

ΕΛΟΤ EN 4533-003

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα οπτικών ινών - Εγχειρίδιο - Μέρος 003:Τεχνικοί κανόνες κατασκευής και πρακτικές εγκατάστασης

 

ΕΛΟΤ EN 4533-004

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα οπτικών ινών - Εγχειρίδιο - Μέρος 004: Επισκευές, συντήρηση και επιθεώρηση

 

ΕΛΟΤ EN 4604-001

Αεροδιαστημική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για μεταφορά σημάτων - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 4604-002

Αεροδιαστημική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για μεταφορά σημάτων - Μέρος 002: Γενικά

ΕΛΟΤ EN ISO 6974-6

Φυσικό αέριο - Προσδιορισμός της σύστασης με καθορισμένη αβεβαιότητα, με αεριοχρωματογραφία - Μέρος 6: Προσδιορισμός του υδρογόνου, ηλίου, οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων από C1 έως C8 χρησιμοποιώντας τρεις τριχοειδείς στήλες

ΕΛΟΤ EN ISO 6975

Φυσικό αέριο - Αναλυτική μεθοδολογία - Μέθοδος αεριοχρωματογραφίας

ΕΛΟΤ EN ISO 6976

Φυσικό αέριο - Υπολογισμός της θερμογόνου τιμής, πυκνότητας, σχετικής πυκνότητας και δείκτου Wobbe από την σύσταση

ΕΛΟΤ EN ISO 6978-1

Φυσικό αέριο - Προσδιορισμός του υδρογόνου - Μέρος 1: Δειγματοληψία του υδρογόνου μέσω χημικής απορρόφησης σε ιώδιο

ΕΛΟΤ EN ISO 6978-2

Φυσικό αέριο - Προσδιορισμός του υδρογόνου - Μέρος 2: Δειγματοληψία του υδρογόνου μέσω αμαλγάματος σε κράμα χρυσού/λευκόχρυσου

ΕΛΟΤ EN ISO 7784-1

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στην τριβή - Μέρος 1: Μέθοδος δίσκου επικαλυμμένου με σμυριδόχαρτο

ΕΛΟΤ EN ISO 7784-2

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στην τριβή - Μέρος 2: Μέθοδος δίσκου επικαλυμμένου με καουτσούκ

ΕΛΟΤ EN ISO 7784-3

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στην τριβή - Μέρος 3: Μέθοδος δίσκου δοκιμής με παλινδρομική κίνηση

 

ΕΛΟΤ EN ISO 8257-1

Πλαστικά - Πολυμερή μεθακρυλικού μεθυλεστέρα (PMMA) για διαμόρφωση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 1: Σύστημα χαρακτηρισμού και βάση για προδιαγραφές

ΕΛΟΤ EN ISO 8257-2

Πλαστικά - Πολυμερή μεθακρυλικού μεθυλεστέρα (PMMA) για διαμόρφωση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 2: Προετοιμασία δοκιμίων και προσδιορισμός ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ EN ISO 8502-11

Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Δοκιμές για την αξιολόγηση της καθαρότητας επιφανείας - Μέρος 11: Επιτόπια μέθοδος για τον θολοσιμετρικό προσδιορισμό των υδατοδιαλυτών θειικών αλάτων

 

ΕΛΟΤ EN ISO 8665

Μικρά σκάφη - Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης πρόωσης για πλοία - Μετρήσεις ισχύος και δηλώσεις

ΕΛΟΤ EN ISO 9988-1

Πλαστικά - Πολυοξυμεθυλένιο (POM) για διαμόρφωση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 1: Σύστημα χαρακτηρισμού και βάση για προδιαγραφές

ΕΛΟΤ EN ISO 13686

Φυσικό αέριο - Χαρακτηρισμός της ποιότητας

 

ΕΛΟΤ EN ISO 13802

Πλαστικά - Επαλήθευση των μηχανών δοκιμής κρούσης με εκκρεμές - Δοκιμές κρούσης Charpy, Izod και εφελκυσμού

ΕΛΟΤ EN ISO 14532

Φυσικό αέριο - Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ EN 14785

Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία -  Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών