ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-09-13                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.71-06

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

 

 Ο ΕΛΟΤ για το Β΄ εξάμηνο του 2006 έχει προγραμματίσει τα παρακάτω ανοικτά εκπαιδευτικά σεμινάρια :

 

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 (3ήμερο)

Αθήνα: 23, 24, 25 Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: 6, 7, 8 Νοεμβρίου

Αθήνα: 11, 12, 13 Δεκεμβρίου

Κόστος Συμμετοχής : 600 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%

 

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2004 (3ήμερο)

Αθήνα:13, 14, 15 Νοεμβρίου

Κόστος Συμμετοχής : 600 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%

 

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 (3ήμερο)

Αθήνα: 20, 21, 22 Δεκεμβρίου

Κόστος Συμμετοχής : 750 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%

 

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Υγειάς & Ασφαλείας Στην Εργασία κατά  ΕΛΟΤ 1801: 2002 (3ήμερο)

Αθήνα: 6, 7, 8 Δεκεμβρίου

Κόστος Συμμετοχής : 750 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%

 

Δυνατότητα χρηματοδότησης από ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45.

Εκπτώσεις παρέχονται σε μέλη και συνδρομητές του ΕΛΟΤ καθώς και σε εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με περισσότερα του ενός άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες

§                ιστοσελίδα ΕΛΟΤ: www.elot.gr

§                κα Α. Ρεμούνδου τηλ. 2102120202 e-mail adr@elot.gr

§                κος Π. Κελέρης   τηλ. 2102120210 e-mail pvk@elot.gr