ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-07  

Νο.68-06                                                                                                          

 

                                                                                                                                     

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 1021-1

Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 1: Πηγή ανάφλεξης καιόμενου τσιγάρου

ΕΛΟΤ EN 1021-2

Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης ισοδύναμο φλόγας σπίρτου

ΕΛΟΤ EN 1948-1

Εκπομπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας των PCDDs/PCDFs και των PCBs τύπου διοξίνης - Μέρος 1: Δειγματοληψία των PCDDs/PCDFs

ΕΛΟΤ EN 1948-2

Εκπομπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας των PCDDs/PCDFs και των PCBs τύπου διοξίνης - Μέρος 2: Εκχύλιση και καθαρισμός των PCDDs/PCDFs

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1948-3

Εκπομπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας των PCDDs/PCDFs και των PCBs τύπου διοξίνης - Μέρος 3: Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των PCDDs/PCDFs

 

ΕΛΟΤ EN 1949/Α1

Προδιαγραφή για την εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου για σκοπούς κατοίκησης σε τροχόσπιτα αναψυχής και άλλα οδικά οχήματα

ΕΛΟΤ EN ISO 3095

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ακουστική - Μέτρηση της εκπομπής θορύβου οχημάτων σταθερής τροχιάς

ΕΛΟΤ EN ISO 3381

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ακουστική - Εσωτερική μέτρηση του θορύβου από σύνθεση οχημάτων σε κυκλοφορία

ΕΛΟΤ EN ISO 3449

Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικές κατασκευές από πτώση αντικειμένων - Εργαστηριακές δοκιμές και απαιτήσεις επίδοσης

 

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 4589/A1

 

 

 

Πλαστικά - Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε καύση με το δείκτη οξυγόνου - Μέρος 2: Δοκιμή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΕΛΟΤ EN ISO 7197

Νευροχειρουργικά εμφυτεύματα - Στείρα, μιας χρήσης συστήματα παροχέτευσης και εξαρτήματα για υδροκεφαλία

ΕΛΟΤ EN ISO 7438

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σεκάμψη

ΕΛΟΤ EN 10210-1

Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες  - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN ISO 10218-1

Ρομπότ για βιομηχανικά περιβάλλοντα - Απαιτήσεις ασφαλείας - Μέρος 1: Ρομπότ

ΕΛΟΤ EN ISO 10524-2

Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 2: Ρυθμιστές πίεσης για διανομέα και δίκτυο διανομής

ΕΛΟΤ EN ISO 10524-3

Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 3: Ρυθμιστές πίεσης ενσωματωμένοι στις βαλβίδες φιαλών αερίου

ΕΛΟΤ EN ISO 11114-4

Μεταφερόμενες φιάλες αερίων - Συμβατότητα υλικών φιαλών και βαλβίδων με περιεχόμενα αέρια - Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιμής για επιλογή μεταλλικών υλικών ανθιστάμενα στην ευθραυστότητα από υδρογόνο

ΕΛΟΤ EN ISO 11137-1

Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11137-2

Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 2: Καθιέρωση της δόσης αποστείρωσης

 

ΕΛΟΤ EN ISO 11145

Οπτική και φωτονική - Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Λεξιλόγιο και σύμβολα

 

ΕΛΟΤ EN ISO 11554

Οπτική και φωτονική - Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Μέθοδοι δοκιμής για ισχύ δέσμης ακτίνων, ενέργεια και προσωρινά χαρακτηριστικά

 

ΕΛΟΤ EN ISO 11607-1

Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις για υλικά, συστήματα στείρου φράγματος και συστήματα συσκευασίας

ΕΛΟΤ EN ISO 11607-2

Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Απαιτήσεις επικύρωσης για διαμόρφωση, σφράγιση και διεργασίες συναρμολόγησης

ΕΛΟΤ EN ISO 11833-2

Πλαστικά - Φύλλα από μη πλαστικοποιημένο πολυ(χλωριούχο βινύλιο) - Τύποι, διαστάσεις και χαρακτηριστικά - Μέρος 2: Φύλλα πάχους μικρότερο του 1 mm

ΕΛΟΤ EN 12101-1/A1

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού

ΕΛΟΤ EN 12259-1 A1/A3

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: Καταιονιστήρες

ΕΛΟΤ EN 12279/A1

Συστήματα παροχής αερίου - Εγκαταστάσεις ρύθμισης πίεσης αερίου σε δίκτυα εξυπηρέτησης - Λειτουργικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN ISO 12402-8

Ατομικές συσκευές επίπλευσης - Μέρος 8: Παρελκόμενα - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 13022-1

Υαλος για δομική χρήση - Επικολλημένα υαλοστάσια - Μέρος 1: Προϊόντα υάλου για απλά ή πολλαπλά συστήματα επικολλημένων υαλοστασίων αυτοφερόμενα και μη

ΕΛΟΤ EN 13022-2

Υαλος για δομική χρήση - Επικολλημένα υαλοστάσια - Μέρος 2: Κανόνες συναρμολόγησης

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 12390-9

 

Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 3: Αντίσταση σε ψύξη-απόψυξη - Απολέπιση

 

ΕΛΟΤ EN 14488-7

Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Μέρος 7: Περιεκτικότητα σε ίνες σκυροδέματος ενισχυμένου με ίνες

ΕΛΟΤ EN 14516

Λουτήρες για οικιακή χρήση

ΕΛΟΤ EN 14527

Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση

 

ΕΛΟΤ EN 14762

Ξυλεία δαπέδων - Διαδικασίες δειγματοληψίας για εκτίμηση της συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 14837

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Προσδιορισμός ολισθηρότητας

ΕΛΟΤ EN 14877

Συνθετικές επιφάνειες εξωτερικών αθλητικών χώρων - Προδιαγραφή

 

ΕΛΟΤ EN 14904

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - Προδιαγραφή

ΕΛΟΤ CEN/TS 15087

Προσδιορισμός της αντίστασης σε ανόρθωση εγκατεστημένων με στερέωση κεραμιδιών από άργιλο ή από σκυρόδεμα για επικαλύψεις στεγών - Μέθοδος δοκιμής μηχανικών στερεωτικών

ΕΛΟΤ EN 15434

Υαλος για δομική χρήση - Πρότυπο προϊόντος για υλικά σφράγισης ή/και αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία (για επικολλημένα υαλοστάσια ή/και μονωτικούς υαλοπίνακες με εκτεθειμένες στεγανώσεις)