ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       2006-09-06  

Νο.67-06  

                                                                                                       

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων», β΄έκδοση

 

                                                                                                                                     

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων», β΄έκδοση,  είναι διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων ΕΛΟΤ (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

Η πρώτη έκδοση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 αναφερόταν στο ISO 9001:1994 και τo ISO 9002:1994. Μετά την αντικατάσταση αυτών των προτύπων από το ISO 9001:2000 κατέστη απαραίτητη η προσαρμογή του   ISO/IEC 17025. Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν κεφάλαια μόνο εξαιτίας της προσαρμογής με το ISO 9001:2000.

Η Ελληνική έκδοση ενσωματώνει τους νέους Ελληνικούς όρους που καθιερώθηκαν με την ευρεία διάδοση των συστημάτων διαχείρισης στην Ελλάδα, με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία, στους χρήστες του προτύπου και στο ευρύ κοινό.

Το πρότυπο αυτό περιέχει όλες τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, εφόσον επιθυμούν να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας, έχουν την τεχνική επάρκεια και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεχνικώς έγκυρα αποτελέσματα. Οι πελάτες των εργαστηρίων, οι αρχές και οι φορείς διαπίστευσης μπορούν να το χρησιμοποιούν για να επιβεβαιώνουν ή για να αναγνωρίζουν την  επάρκεια των εργαστηρίων. Εάν ένα εργαστήριο επιθυμεί διαπίστευση για μέρος ή για όλες τις δραστηριότητες δοκιμών και διακριβώσεων, θα πρέπει να απευθύνεται στο ΕΣΥΔ, φορέα διαπίστευσης.

Εάν εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτού του Διεθνούς προτύπου, τότε, για τις δραστηριότητές τους δοκιμών και διακριβώσεων θα εφαρμόζουν σύστημα  διαχείρισης της ποιότητας το οποίο ικανοποιεί επίσης τις αρχές και απαιτήσεις του  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

Συνεπώς, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να ενσωματωθούν όλες εκείνες οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των υπηρεσιών δοκιμών και διακριβώσεων και που καλύπτονται από το σύστημα διαχείρισης του εργαστηρίου.

Η αποδοχή των αποτελεσμάτων δοκιμών και διακριβώσεων μεταξύ χωρών, διευκολύνεται εφόσον τα εργαστήρια συμμορφώνονται με αυτό το Διεθνές πρότυπο και εφόσον αυτά διαπιστεύονται, με τη χρήση αυτού του Διεθνούς προτύπου, από φορείς διαπίστευσης που συμμετέχουν σε συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης. Η χρήση αυτού του Διεθνούς προτύπου  διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων και άλλων φορέων και βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσης και εμπειρίας.