ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

 

                                                                                                                  2006-09-05                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.66-06

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΒΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ανοικτο ΔιεθνΗ Διαγωνισμο ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και  Παιγνιδοτόπων  και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ Α.Ε.

 

 

 

Ερώτημα από Αντιπροσωπείες  ΛΕΒΗ

 

 

Το ενδιαφέρον μας είναι για το Τμήμα 6 – Εργαστήριο ΤΠΠ – Συσκευές Ευφλεκτότητας.

 

Για την συσκευή υπό α.α. ΤΠΠ-3 δεν υπάρχουν σχόλια.

 

Για την συσκευή υπό α.α. ΤΠΠ-4 …

-          δεν υπάρχει σήμερα στην διεθνή αγορά συσκευή κατάλληλη για την δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-2:2006 § 5.6

-          η τυχόν κατασκευή "ιδιοκατασκευής" δεν θα επέτρεπε εξασφάλιση σωστής λειτουργίας

 

Δεδομένων των ανωτέρω μπορεί να υποβληθεί προσφορά ΜΟΝΟ για την συσκευή υπό α.α. ΤΠΠ-3, η οποία έχει την δυνατότητα να καλύψει και το πρότυπο EN 71-2:2006 § 5.5 (γεγονός που θα σας άφηνε "ακάλυπτους" μόνο για το EN 71-2:2006 § 5.6

 

Οι προδιαγραφές του Διαγωνισμού σας προβλέπουν την κατακύρωση των συσκευών ομαδοποιημένων κατά τμήμα.

 

Η ερώτησή μας είναι εάν τυχόν προσφορά για μόνη την συσκευή υπό α.α. ΤΠΠ-3 θα ήταν αποδεκτή ή εκ προοιμίου απορριπτέα..

 

 

Απάντηση ΕΛΟΤ

 

1. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης προσφορά για μόνη τη συσκευή υπ’ αριθμ. ΤΠΠ-3 δεν είναι αποδεκτή

2. Υποβολή προσφοράς που θα περιλαμβάνει:

Α) σε μια συσκευή τις προδιαγραφές της ΤΠΠ-3 και επιπλέον θα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου EN 71-2:2006 § 5.5

Β) σε μια άλλη συσκευή μόνο τις απαιτήσεις του προτύπου EN 71-2:2006 § 5.6 θα ήταν αποδεκτή

(γενικότερα επιτρέπεται μετακίνηση των απαιτήσεων μεταξύ των δύο συσκευών, αρκεί συνολικά να καλύπτονται όλες)