ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-08-29                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.64-06

 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5248/2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Τυποποίηση – Έκδοση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και Τυποποιητικών Κειμένων στην Ελληνική – Φάση Α΄» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ, με έδρα την Αθήνα, Αχαρνών 313 111 45 Κ. Πατήσια, ακυρώνει με απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου τον  Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Τυποποίηση – Έκδοση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και Τυποποιητικών Κειμένων στην Ελληνική – Φάση Α΄» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προκειμένου να τροποποιηθούν ορισμένοι όροι της διακήρυξης.

 

Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί άμεσα

 

 

 

 

 

Για τον ΕΛΟΤ

 

 

Συμφέρης Νικόλαος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ ΑΕ