ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-21                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.57-06

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ» - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ πρόκειται να επαναπροκηρύξει μέχρι το τέλος Αυγούστου τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ», προϋπολογισμού 1.063.080 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το Τεύχος Διακήρυξης βρίσκεται σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης μέχρι 31/7/2006 και διατίθεται από τον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Κοινωνίας της Πληροφορίας,

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/Diavoyleuseis/

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τα σχόλιά τους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κοινωνίας της Πληροφορίας.