ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-07-18                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο. 56-06

 

Πρότυπα και απαιτήσεις της νομοθεσίας για ηλεκτρικές

Χριστουγεννιάτικες γιρλάντες

 

 

Ο ΕΛΟΤ έλαβε μέρος σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 4/7/06 η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Ασφαλής  Διάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων Γιρλαντών και Συναφή Θέματα» στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων  για ένα σημαντικό θέμα ασφάλειας που αφορά το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Η εκδήλωση έγινε αυτή την περίοδο, ώστε έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι να προγραμματίσουν τις ενέργειές τους για την επόμενη περίοδο των Χριστουγέννων.

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Νεράντζης ενώ  ο Γ.Γ. Βιομηχανίας  κ. Σ. Παπαδόπουλος παρουσίασε την γενικότερη πολιτική του ΥΠ.Αν. σε θέματα επιτήρησης της αγοράς σε τομείς της αρμοδιότητάς του. Τα στελέχη της 4ης Κλαδικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής (αρμόδιας για ηλεκτρολογικά προιόντα) και της Γ.Γ. Καταναλωτή (αρμόδιας, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Γενική Ασφάλεια Προιόντων)  παρουσίασαν το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η παρουσίαση του ΕΛΟΤ κάλυψε τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-20, ισχύουν παράλληλα διάφορες εκδόσεις) και τα σημεία μακροσκοπικού ελέγχου (σημάνσεις κλπ.). Το κείμενο της παρουσίασης επισυνάπτεται.

Στην συζήτηση που ακολούθησε, οι  εισαγωγείς εξέφρασαν τον προβληματισμό τους αλλά και την επιθυμία τους για ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις και την πλήρη συμμόρφωση με τα Πρότυπα, τις Κοινοτικές Οδηγίες  και την Εθνική Νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, Δρ. Γ. Μπαμόπουλος, Διευθυντής Εργαστηρίων,  εξήγησε ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός κατάλογος με όλες τις απαιτήσεις που μπορεί κάποιος εισαγωγέας να ζητήσεις από τους προμηθευτές του (π.χ. στην Κίνα), αλλά ότι θα πρέπει να ζητείται το προϊόν να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με αναφορά στα ισχύοντα Πρότυπα, να υπάρχει τεχνικός φάκελος στη διάθεση των Αρχών και σήμανση CE επί του προϊόντος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την προμήθεια των ισχυόντων Προτύπων στον ΕΛΟΤ (κ. Ν. Κορρές, τηλ.: 210 2120207 και κα Ρ. Θεοφίλου, τηλ.: 210 2120317) ενώ για τεχνικές πληροφορίες ή εργαστηριακές δοκιμές δειγμάτων στα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ, Κολωνού 12-14, Αθήνα, αρμόδιος ο κ. Π. Ντομαζίνας, τηλ. 210 5247117 ή 8 και 210 5248875.