ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-14                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.53-06

Εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας

 

 98/37/EC

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΩΝ

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).  

 

 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς)

 

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου
Σημείωση 1

CENELEC

EN 50144-1:1998

Ασφάλεια ηλεκτροκινήτων εργαλείων χειρός – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσειςΣημείωση 4


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 50144-1:1998

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 50144-1:1998

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2005)

 

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

 

 

EN 50144-2-3:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για λειαντήρες, αμμολειαντήρες τύπου δίσκου και μηχανές στίλβωσης

  

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

      -

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 50144-2-3:2002

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2005)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 50144-2-3:2002

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

CENELEC

EN 50144-2-7:2000

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός – Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πιστόλια ψεκασμού

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50144-2-13:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήραΜέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για αλυσοπρίονα

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50144-2-14:2001

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρόςΜέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για πλάνες

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50144-2-15:2001

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρόςΜέρος 2-15: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές ξακρίσματος

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50144-2-16:2003

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήραΜέρος 2-16: Ειδικές απαιτήσεις για συρραπτικά

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50260-1:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων τροφοδοτούμενων από μπαταρία εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα και συστοιχίες μπαταριώνΜέρος 1: Γενικές απαιτήσειςΣημείωση 4


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50260-2-7:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων τροφοδοτούμενων από μπαταρία εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα και συστοιχίες μπαταριώνΜέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πιστόλια ψεκασμού

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50338:2000

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσηςΕιδικές απαιτήσεις για χορτοκοπτικές μηχανές ελεγχόμενες με το πόδι που λειτουργούν με μπαταρία

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 50338:2000

 

 

01.09.2006

CENELEC

EN 50416:2005

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-58: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελματικά ηλεκτρικά πλυντήρια πιάτων με μεταφορική ταινία

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60204-1:1997

Ασφάλεια μηχανώνΗλεκτρικός εξοπλισμός μηχανώνΜέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60204-1:1997)


EN 60204-1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

EN 60204-11:2000

Ασφάλεια μηχανώνΗλεκτρικός εξοπλισμός μηχανώνΜέρος 11: Απαιτήσεις για εξοπλισμό HV για τάσεις πάνω από 1 000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 1 500 V συνεχούς ρεύματος και να μην υπερβαίνει τα 36 Kv

(IEC 60204-11:2000) 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

-

CENELEC

EN 60204-31:1998

Ασφάλεια μηχανώνΗλεκτρικός εξοπλισμός ΜηχανώνΜέρος 31: Ειδικές απαιτήσεις Ασφαλείας και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραπτομηχανές, Μονάδες και συστήματα ραπτικής

(IEC 60204-31:1996 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60204-32:1998

Ασφάλεια μηχανώνΗλεκτρικός εξοπλισμός μηχανώνΜέρος 32: Απαιτήσεις για ανυψωτικά μηχανήματα

(IEC 60204-32:1998)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60335-1:1994

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσηςΜέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60335-1:1991 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 4


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A11:1995 του EN 60335-1:1994

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A15:2000 του EN 60335-1:1994

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A16:2001 του EN 60335-1:1994

 

 

-

 

 

Τροποποίηση Νο A1:1996 του EN 60335-1:1994

(IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Τροποποιημένο))

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.1999)

 

Τροποποίηση Νο A12:1996 του EN 60335-1:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.1999)

 

Τροποποίηση Νο A13:1998 του EN 60335-1:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2000)

 

Τροποποίηση Νο A14:1998 του EN 60335-1:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:2000 του EN 60335-1:1994

(IEC 60335-1:1991/A2:1999)

 

01.08.2007

CENELEC

EN 60335-1:2002

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60335-1:2001 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 4


EN 60335-1:1994
και οι τροποποιήσεις του


-

 

Τροποποίηση Νο A11:2004 του EN 60335-1:2002

 

 

01.10.2006

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-1:2002

(IEC 60335-1:2001/A1:2004)

 

01.10.2007

 

Τροποποίηση Νο A12:2006 του EN 60335-1:2002

 

 

01.10.2007

 

 

 

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

 

 

 

EN 60335-2-64:2000

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-64: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελματικές ηλεκτρικές μηχανές κουζίνας

(IEC 60335-2-64:1997 (Τροποποιημένο)) 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 60335-2-64:2000

(IEC 60335-2-64:1997/A1:2000 (Τροποποιημένο))

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2005)

CENELEC

EN 60335-2-72:1998

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Μέρος 2-72: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματες μηχανές περιποίησης δαπέδων για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

(IEC 60335-2-72:1995 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2000 του EN 60335-2-72:1998

(IEC 60335-2-72:1995/A1:2000)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2003)

CENELEC

EN 60335-2-77:2000

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-77: Ειδικές απαιτήσεις για χορτοκοπτικές μηχανές ελεγχόμενες με το πόδι που λειτουργούν με τάση δικτύου

(IEC 60335-2-77:1996 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60335-2-91:2003

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-91:Ειδικές απαιτήσεις για χειρόφερτες και ωθούμενες από πεζό χορτοκοπτικές μηχανές και χορτοκοπτικές μηχανές με αιχμές

(IEC 60335-2-91:2002 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60335-2-92:2005

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-92: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές αναμόχλευσης και αερισμού γρασιδιού που συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο και ελέγχονται από πεζό

(IEC 60335-2-92:2002 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60745-1:2003

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων οδηγούμενων με κινητήρα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Σημείωση 4

(IEC 60745-1:2001 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 4


EN 50144-1:1998
και οι τροποποιήσεις του


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 60745-1:2003

(IEC 60745-1:2001/A1:2002)

EN 50260-1:2002

-

CENELEC

EN 60745-2-1:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για δράπανα και κρουστικά δράπανα

(IEC 60745-2-1:2003 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-1:1999
+ EN 50260-2-1:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.12.2005)

CENELEC

EN 60745-2-2:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για κοχλιοστρόφεια και επαφείς περικοχλίων

(IEC 60745-2-2:2003 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-2:1999
+ EN 50260-2-2:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.12.2005)

CENELEC

EN 60745-2-4:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για αμμολειαντήρες και στιλβοτήρες άλλου τύπου από τύπο δίσκου

(IEC 60745-2-4:2002 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-4:1999
+ EN 50260-2-4:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.02.2006)

CENELEC

EN 60745-2-5:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για κυκλικά πριόνια

(IEC 60745-2-5:2003 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-5:1999
+ EN 50260-2-5:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

CENELEC

EN 60745-2-6:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα ΑσφάλειαΜέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για σφυριά

(IEC 60745-2-6:2003 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-6:2000
+ A1:2001
+ EN 50260-2-6:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.02.2006)

CENELEC

EN 60745-2-8:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις για λαμαρινοψάλιδα και παλινδρομικούς κόφτες

(IEC 60745-2-8:2003 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60745-2-9:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για κοχλιοτόμους

(IEC 60745-2-9:2003 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60745-2-11:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για παλινδρομικά πριόνια (μήτρες και πριόνια

(IEC 60745-2-11:2003 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-10:2001
+ EN 50260-2-10:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.02.2006)

CENELEC

EN 60745-2-14:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για πλαναδόρους

(IEC 60745-2-14:2003 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-14:2001


01.07.2006

CENELEC

EN 60745-2-17:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-17: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές χάραξης και ξακρίσματος

(IEC 60745-2-17:2003 (Τροποποιημένο))


EN 50144-2-17:2000
+ EN 50144-2-18:2000
+ EN 50260-2-14:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.12.2005)

 

CENELEC

 

EN 60745-2-18:2004

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα - Ασφάλεια - Μέρος 2-18: Ειδικές απαιτήσεις για εργαλεία περιέλιξης με λωρίδες

(IEC 60745-2-18:2003 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60745-2-19:2005

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα - Ασφάλεια - Μέρος 2-19: Ειδικές απαιτήσεις για συνδέσμους

(IEC 60745-2-19:2005 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60745-2-20:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήραΑσφάλειαΜέρος 2-20: Ειδικές απαιτήσεις για πριονοκορδέλλες

(IEC 60745-2-20:2003 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60947-5-3:1999

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης - Μέρος 5-3: Συσκευές κυκλωμάτων ελέγχου και στοιχεία μεταγωγήςΑπαιτήσεις για συσκευές προσέγγισης με καθορισμένη συμπεριφορά σε συνθήκες σφάλματος (PDF)

(IEC 60947-5-3:1999)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60947-5-3:1999

(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

 

01.03.2008

CENELEC

EN 60947-5-5:1997

Συσκευές διακοπής και συσκευές ελέγχου χαμηλής τάσης – Μέρος 5-5: Συσκευές αυτομάτου ελέγχου κυκλώματος και στοιχεία μεταγωγής - Ηλεκτρικές συσκευές επείγουσας διακοπής με μηχανική λειτουργία μανδάλωσης

(IEC 60947-5-5:1997)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60947-5-5:1997

(IEC 60947-5-5:1997/A1:2005)

 

01.03.2008

CENELEC

EN 61029-1:2000

Ασφάλεια φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων –Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 61029-1:1990 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 4


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A11:2003 του EN 61029-1:2000

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

 

Τροποποίηση Νο A12:2003 του EN 61029-1:2000

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2005)

CENELEC

EN 61029-2-1:2002

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για τράπεζες κυκλικών πριονιών

(IEC 61029-2-1:1993 (Τροποποιημένο)
+ A1:1999
+ A2:2001)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 61029-2-4:2003

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήραΜέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για επιτραπέζιους λειαντήρες

(IEC 61029-2-4:1993 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 61029-2-4:2003

(IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Τροποποιημένο))

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 61029-2-8:2003

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήραΜέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις για καλούπια μονού κάθετου άξονα

(IEC 61029-2-8:1995 (Τροποποιημένο)
+ A1:1999
+ A2:2001) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

-

CENELEC

EN 61029-2-9:2002

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήραΜέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για λοξοτμημένα πριόνια

(IEC 61029-2-9:1995 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 61310-1:1995

Ασφάλεια μηχανημάτων - ΄Ένδειξη, σήμανση και εκκίνησηΜέρος 1: Απαιτήσεις για οπτικά, ακουστικά σήματα και σήματα αφής

(IEC 61310-1:1995)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 61310-2:1995

Ασφάλεια μηχανημάτων - Ένδειξη, σήμανση και εκκίνησηΜέρος 2: Απαιτήσεις για σήμανση

(IEC 61310-2:1995)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 61310-3:1999

Ασφάλεια μηχανημάτωνΈνδειξη, σήμανση και ενεργοποίησηΜέρος 3: Απαιτήσεις για την τοποθέτηση και λειτουργία των ενεργοποιητών

(IEC 61310-3:1999)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 61496-1:1997

Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτροευαίσθητος εξοπλισμός προστασίας - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές

(IEC 61496-1:1997)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

CENELEC

 

EN 61496-1:2004

Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτροευαίσθητος εξοπλισμός προστασίας - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές

(IEC 61496-1:2004 (Τροποποιημένο))


EN 61496-1:1997


01.04.2007

CENELEC

EN 62061:2005

Ασφάλεια μηχανών - Ασφάλεια λειτουργίας των σχετιζόμενων με την ασφάλεια ηλεκτρικών,ηλεκτρονικών,ηλεκτρονικά

(IEC 62061:2005)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow"), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, για τα προϊόντα εκείνα τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για προϊόντα, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, παραμένει αμετάβλητη.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται “τροποποίηση”. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Παράδειγμα: Για το EN 50014:1997, εφαρμόζεται το ακόλουθο :

 

CENELEC

EN 50014:1997

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Γενικές απαιτήσεις

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

 EN 50014:1997]

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:1999 του EN 50014:1997

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

EN 50014:1997+A1:1999 του

EN 50014:1997]

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1999 του EN 50014:1997

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το  EN 50014:1997

+A1:1999 του EN 50014:1997

+A2:1999 του EN 50014:1997]

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

[Δεν υπάρχει κανένα αντικατασταθέν πρότυπο]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50014:1997]

 

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50014:1997

+A1:1999 του

EN 50014:1997]

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-