ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-14                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.52-06

 

 

Εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας

 

73/23/EEC

 

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).  

 

 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς)

 

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου
Σημείωση 1

CENELEC

EN 41003:1998

Ειδικές απαιτήσεις για εξοπλισμό που προορίζεται να συνδεθεί σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

 


EN 41003:1996


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2002)

CENELEC

EN 50063:1989

Απαιτήσεις ασφαλείας για κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού για συγκόλληση αντίστασης και για παρόμοιες μεθόδους

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

 

 

EN 50065-4-2:2001

Μετάδοση σημάτων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων 3 kHz ως 148,5 kHz και 1,6 ΜHz ως 30 ΜHz – Μέρος 4-2: Φίλτρα απόζευξης χαμηλής τάσηςΑπαιτήσεων ασφαλείας

  

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 50065-4-2:2001

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2005)

 

Τροποποίηση Νο A2:2005 του EN 50065-4-2:2001

 

 

01.03.2008

CENELEC

EN 50065-4-7:2005

Μετάδοση σημάτων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων 3 kHz ως 148,5 kHz και 1,6 ΜHz ως 30 ΜHz – Μέρος 4-7: Φορητά φίλτρα απόζευξης χαμηλής τάσηςΑπαιτήσεων ασφαλείας

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50083-1:1993

Καλωδιακά συστήματα διανομής για τηλεοπτικά και ηχητικά σήματαΜέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A2:1997 του EN 50083-1:1993

 

 

-

CENELEC

EN 50085-1:1997

Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50085-1:2005

Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 


EN 50085-1:1997


-

CENELEC

EN 50085-2-3:1999

Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα σωληνώσεων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα ανοιγόμενων καναλιών καλωδίων που προορίζονται για εγκατάσταση σε θαλάμους

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50086-1:1993

Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50086-2-1:1995

Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα άκαμπτων σωλήνων

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A11:1998 του EN 50086-2-1:1995

 

 

-

CENELEC

EN 50086-2-2:1995

Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα διαμορφώσιμων σωλήνων

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A11:1998 του EN 50086-2-2:1995

 

 

-

CENELEC

EN 50086-2-3:1995

Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων σωλήνων

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A11:1998 του EN 50086-2-3:1995

 

 

-

CENELEC

EN 50086-2-4:1994

Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων σωλήνων

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 50086-2-4:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2003)

CENELEC

EN 50090-2-2:1996

Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) – Μέρος 2-2: Επισκόπηση του συστήματοςΓενικές τεχνικές απαιτήσεις

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 50090-2-2:1996

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2004)

CENELEC

EN 50106:1997

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ειδικοί κανόνες για δοκιμές σειράς σχετικά με συσκευές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των ΕΝ 60335-1 και ΕΝ 60967

 


HD 289 S1:1990
+ A1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2004)

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 50106:1997

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.1999)

 

Τροποποίηση Νο A2:2001 του EN 50106:1997

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2003)

CENELEC

EN 50132-2-1:1997

Συστήματα συναγερμού - CCTV συστήματα επιτήρησης για χρήση σε εφαρμογές ασφάλειας – Μέρος 2-1: Μαυρόασπροι εικονολήπτες

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50146:2000

Κολάρα καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50156-1:2004

Ηλεκτρικός εξοπλισμός για φούρνους τόξου και βοηθητικός εξοπλισμός - Μέρος 1: Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της εφαρμογής και εγκατάσταση

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50165:1997

Ηλεκτρικός εξοπλισμός μη ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή και παρόμοιες χρήσειςΑπαιτήσεις ασφάλειας

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 50165:1997

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2003)

CENELEC

EN 50178:1997

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε εγκαταστάσεις ισχύος

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50194:2000

Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση εύκαυστων αερίων σε κατοικίεςΜέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις λειτουργίας

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50214:1997

Εύκαμπτα καλώδια για ανελκυστήρες

 


HD 359 S2:1990


Ημερομηνία λήξης
(01.12.1998)

CENELEC

EN 50250:2002

Προσαρμογείς μετατροπής για βιομηχανική χρήση

 


EN 50250:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2005)

CENELEC

EN 50262:1998

τρικοί στυπιοθλήπτες καλωδίου για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 50262:1998

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2003)

 

Τροποποίηση Νο A2:2004 του EN 50262:1998

 

 

01.10.2007

CENELEC

EN 50265-1:1998

Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμή αντίστασης στη διάδοση φλόγας σε ένα κατακόρυφο μονωμένο καλώδιο ή αγωγό - Μέρος 1: Συσκευή δοκιμής

 


HD 405.1 S1:1983
+ A1:1992
+ HD 405.2 S1:1991


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2000)

CENELEC

EN 50265-2-1:1998

Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμή αντίστασης στη διάδοση φλόγας σε ένα κατακόρυφο μονωμένο καλώδιο ή αγωγό - Μέρος 2: Διαδικασίες - Τμήμα 1: Φλόγα 1 kW με μείγμα αερίου/αέρα

 


HD 405.1 S1:1983
+ A1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2000)

CENELEC

EN 50265-2-2:1998

Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμή αντίστασης στη διάδοση φλόγας σε ένα κατακόρυφο μονωμένο καλώδιο ή αγωγό - Μέρος 2: Διαδικασίες - Τμήμα 2: Φλόγα τύπου διάχυσης (φωτεινή)

 


HD 405.2 S1:1991


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2000)

CENELEC

EN 50266-1:2001

Μέθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς – Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσμες συρμάτων ή καλωδίων αναρτημένων κατακόρυφα – Μέρος 2-1: Διαδικασίες – Κατηγορία A F/R

 


HD 405.3 S1:1993


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 50266-2-1:2001

Μέθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς – Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσμες συρμάτων ή καλωδίων αναρτημένων κατακόρυφα – Μέρος 2-2: Διαδικασίες – Κατηγορία A

 


HD 405.3 S1:1993


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 50266-2-2:2001

Μέθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς – Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσμες συρμάτων ή καλωδίων αναρτημένων κατακόρυφα – Μέρος 2-2: Διαδικασίες – Κατηγορία A

 


HD 405.3 S1:1993


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 50266-2-3:2001

Μέθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς – Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσμες συρμάτων ή καλωδίων αναρτημένων κατακόρυφα – Μέρος 2-3: Διαδικασίες – Κατηγορία Β

 


HD 405.3 S1:1993


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 50266-2-4:2001

Μέθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς – Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσμες συρμάτων ή καλωδίων αναρτημένων κατακόρυφα – Μέρος 2-4: Διαδικασίες – Κατηγορία C

 


HD 405.3 S1:1993


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 50266-2-5:2001

Μέθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς – Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσμες συρμάτων ή καλωδίων αναρτημένων κατακόρυφα – Μέρος 2-5: Διαδικασίες – Μικρά καλώδια – Κατηγορία D

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50267-1:1998

Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 1: Συσκευή δοκιμής

 


HD 602 S1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2000)

CENELEC

EN 50267-2-1:1998

Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 2: Διαδικασίες - Τμήμα 1: Προσδιορισμός της ποσότητας όξινων αλογονούχων αερίων

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50267-2-2:1998

Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 2: Διαδικασίες - Τμήμα 2: Καθορισμός του βαθμού οξύτητας των αερίων των υλικών με μέτρηση του PH και της αγωγιμότητας

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50267-2-3:1998

Συνήθεις μέθοδοι δοκιμών για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς - Δοκιμές σε αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από τα καλώδια - Μέρος 2: Διαδικασίες - Τμήμα 3: Καθορισμός του βαθμού οξύτητας των αερίων των υλικών καλωδίων με τον προσδιορισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής του PH και της αγωγιμότητας

 


HD 602 S1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2000)

CENELEC

EN 50268-1:1999

έθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς - Μέτρηση της πυκνότητας του καπνού καλωδίων που καίγονται κάτω από καθορισμένες συνθήκες - Μέρος 1: Συσκευές

 


HD 606.1 S1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2001)

CENELEC

EN 50268-2:1999

Μέθοδοι δοκιμών κοινής εφαρμογής για καλώδια κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς - Μέτρηση της πυκνότητας του καπνού καλωδίων που καίγονται κάτω από καθορισμένες συνθήκες - Μέρος 2: Διαδικασία

 


HD 606.2 S1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2001)

CENELEC

EN 50274:2002

Διατάξεις συσκευών διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσηςΠροστασία από ηλεκτροπληξίαΠροστασία από ακούσια άμεση επαφή με επικίνδυνα μέρη υπό τάση

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

CENELEC

 

 

 

EN 50298:1998

Κενά περιβλήματα για σύνολα συσκευών διακοπής και συσκευών ελέγχου χαμηλής τάσηςΓενικές απαιτήσεις

  

ΚΑΝΕΝΑ 

-

CENELEC

EN 50300:2004

Συναρμολόγηση διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσηςΓενικές απαιτήσεις για πίνακες διανομής καλωδίων υποσταθμών χαμηλής τάσης

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50319:1999

Διατάξεις κατά προσέγγισηΑπαιτήσεις για διατάξεις κατά προσέγγιση με αναλογική έξοδο

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-0:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 0: Γενική εισαγωγή

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-1:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 1: Μείγματα ελαστομερών διασταυρωμένου δεσμού για μόνωση

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-2-1:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 2-1: Μείγματα ελαστομερών διασταυρωμένου δεσμού για μανδύα

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-2-2:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 2-2: Μείγματα ελαστομερών διασταυρωμένου δεσμού για καλύμματα

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-3:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 3: Μείγματα PVC για μόνωση

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-4-1:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 4-1: Μείγματα PVC για μανδύα

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-4-2:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 4-2: Μείγματα PVC για καλύμματα

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-5:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 5: Μείγματα διασταυρωμένου δεσμού χωρίς αλογόνο για μόνωση

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-6:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 6: Μείγματα διασταυρωμένου δεσμού χωρίς αλογόνο για μανδύα

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-7:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 7: Μείγματα θερμοπλαστικών χωρίς αλογόνο για μόνωση

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

 

EN 50363-8:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 8: Μείγματα θερμοπλαστικών χωρίς αλογόνο για μανδύα

  

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

-

CENELEC

EN 50363-9-1:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 9-1: Διάφορα μείγματα μόνωσης - Πολυβινυλοχλωρίδιο διασταυρωμένου δεσμού (XLPVC)

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-10-1:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 10-1: Διάφορα μείγματα μανδύα - Πολυβινυλοχλωρίδιο διασταυρωμένου δεσμού (XLPVC)

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50363-10-2:2005

Υλικά μόνωσης, μανδύα και καλυμμάτων για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης - Μέρος 10-2: Διάφορα μείγματα μανδύα - Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50364:2001

Περιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από συσκευές που λειτουργούν στην περιοχή 0 Ηz ως 10GHz ,που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική επιτήρηση αντικειμένων ( EAS), αναγνώριση ραδιοσυχνότητας (RFID) και σε παρόμοιες εφαρμογές

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50366:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσηςΗλεκτρομαγνητικά πεδίαΜέθοδοι αποτίμησης και μέτρησης

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50368:2003

Στηρίγματα καλωδίων με σφήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50369:2005

Συστήματα μανδυών με στεγανότητα από υγρά για διαχείριση καλωδίων

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50371:2002

Γένιο Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των χαμηλής ισχύος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών με τους βασικούς περιορισμούς σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (10 MHz-300GHz) - Ευρύ κοινό

 


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50395:2005

Μέθοδοι ηλεκτρικών δοκιμών για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης

 


HD 21.2 S3:1997
και οι τροποποιήσεις του
+ HD 22.2 S3:1997
και οι τροποποιήσεις του


01.07.2008

CENELEC

EN 50396:2005

Μέθοδοι μη ηλεκτρικών δοκιμών για καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης

 


HD 21.2 S3:1997
και οι τροποποιήσεις του
+ HD 22.2 S3:1997
και οι τροποποιήσεις του


01.07.2008

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

EN 50428:2005

Διακόπτες για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Βοηθητικό πρότυπο - Διακόπτες και σχετικά εξαρτήματα για χρήση σε οικίες και ηλεκτρονικά συστήματα κτιρίων (HBES)

  

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

-

CENELEC

EN 60034-1:1998

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανέςΜέρος 1: Ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

(IEC 60034-1:1996 (Τροποποιημένο))


EN 60034-1:1995
+ A1:1996
+ A2:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2000)

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 60034-1:1998

(IEC 60034-1:1996/A1:1997)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2000)

 

Τροποποίηση Νο A2:1999 του EN 60034-1:1998

(IEC 60034-1:1996/A2:1999)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

 

Τροποποίηση Νο A11:2002 του EN 60034-1:1998

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2005)

CENELEC

EN 60034-1:2004

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 1: Ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

(IEC 60034-1:2004)


EN 60034-1:1998
και οι τροποποιήσεις του


01.06.2007

CENELEC

EN 60034-5:2001

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 5: Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των περιστρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών (κωδικός IP) – Ταξινόμηση

(IEC 60034-5:2000)


EN 60034-5:1986


Ημερομηνία λήξης
(01.12.2003)

CENELEC

EN 60034-6:1993

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 6: Μέθοδοι ψύξης (Κωδικός IC)

(IEC 60034-6:1991)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60034-7:1993

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανέςΜέρος 7: Ταξινόμηση των τύπων κατασκευής και των διατάξεων εγκατάστασης (Κωδικός IΜ)

(IEC 60034-7:1992)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 60034-7:1993

(IEC 60034-7:1992/A1:2000)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2003)

CENELEC

EN 60034-8:2002

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανέςΜέρος 8: Σημάνσεις τερματικού και φορά περιστροφής

(IEC 60034-8:2002)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60034-9:1997

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανέςΜέρος 9: Όρια θορύβου

(IEC 60034-9:1997)


EN 60034-9:1993
+ A1:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.05.2003)

CENELEC

EN 60034-9:2005

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 9: Όρια θορύβου

(IEC 60034-9:2003 (Τροποποιημένο))


EN 60034-9:1997


01.03.2008

CENELEC

EN 60034-11:2004

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 11: Θερμική προστασία

(IEC 60034-11:2004)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

CENELEC

 

 

EN 60034-12:2002

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανέςΜέρος 12: Απόδοση εκκίνησης τριφασικών επαγωγικών κινητήρων με κλωβό, μιας ταχύτητας

(IEC 60034-12:2002)EN 60034-12:1995
+ A2:1995
+ A11:1999Ημερομηνία λήξης
(01.05.2005)

CENELEC

EN 60034-14:1996

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 14: Μηχανική ταλάντωση ορισμένων μηχανών με ύψος ατράκτου 56 mm και άνω – Μέτρηση, αξιολόγηση και όρια ταλάντωσης

(IEC 60034-14:1996)


HD 53.14 S1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 60034-14:2004

Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 14: Μηχανική ταλάντωση ορισμένων μηχανών με ύψος ατράκτου 56 mm και άνω – Μέτρηση, άξιολόγηση και όρια δριμύτητας της ταλάντωσης

(IEC 60034-14:2003)


EN 60034-14:1996


01.12.2006

CENELEC

EN 60051-1:1998

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 1: Ορισμοί και γενικές απαιτήσεις κοινές για όλα τα μέρη

(IEC 60051-1:1997)


EN 60051-1:1989
+ A1:1995
+ A2:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.09.1999)

CENELEC

EN 60051-2:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τους – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για αμπερόμετρα και βολτόμετρα

(IEC 60051-2:1984)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

EN 60051-3:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για βαττόμετρα ενεργού και άεργου ισχύος

(IEC 60051-3:1984) 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 60051-3:1989

(IEC 60051-3:1984/A1:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.10.2000)

CENELEC

EN 60051-4:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 4: Ειδικές απαιτήσεις για όργανα μέτρησης της συχνότητας

(IEC 60051-4:1984)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60051-5:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 5: Ειδικές απαιτήσεις για όργανα μέτρησης της φάσης, όργανα μέτρησης του συντελεστή ισχύος και συγχρονοσκόπια

(IEC 60051-5:1985)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60051-6:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 6: Ειδικές απαιτήσεις για ωμόμετρα (μετρητές σύνθετης αντίστασης) κι όργα - να μέτρηση ς της αγωγιμότητα

(IEC 60051-6:1984)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

CENELEC

 

 

 

 

 

EN 60051-7:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 7: Ειδικές απαιτήσεις για πολύμετρα

(IEC 60051-7:1984) 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

 

 

 

-

CENELEC

EN 60051-8:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 8: Ειδικές απαιτήσεις για εξαρτήματα

(IEC 60051-8:1984)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60051-9:1989

Αναλογικά ηλεκτρικά όργανα μέτρησης άμεσης ένδειξης και τα εξαρτήματά τουςΜέρος 9: Συνιστώμενες μέθοδοι δοκιμών

(IEC 60051-9:1988)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 60051-9:1989

(IEC 60051-9:1988/A1:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(15.02.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:1995 του EN 60051-9:1989

(IEC 60051-9:1988/A2:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(15.02.2001)

CENELEC

EN 60061-1:1993

Kάλυκες λαμπτήρων και λυχνιολαβές μαζί με ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιμότητας και της ασφάλειαςΜέρος 1: Κάλυκες λαμπτήρων

(IEC 60061-1:1969 (Τροποποιημένο)
+ IEC 60061-1L:1987 (
Τροποποιημένο)
+ IEC 60061-1N:1992 (
Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1P:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2000)

 

Τροποποίηση Νο A2:1995 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1Q:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A3:1995 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1R:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A4:1996 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1S:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2001)

 

Τροποποίηση Νο A5:1996 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1T:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2002)

 

Τροποποίηση Νο A6:1996 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1U:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2002)

 

Τροποποίηση Νο A7:1997 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1-V:1997)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2003)

 

Τροποποίηση Νο A25:2001 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A25:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2004)

 

Τροποποίηση Νο A26:2001 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A26:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2004)

 

Τροποποίηση Νο A27:2001 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A27:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2004)

 

Τροποποίηση Νο A21:1998 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A21:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2005)

 

Τροποποίηση Νο A28:2002 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A28:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2005)

 

Τροποποίηση Νο A29:2002 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A29:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.2005)

 

Τροποποίηση Νο A30:2002 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A30:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2005)

 

Τροποποίηση Νο A22:1999 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A22:1999)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

 

Τροποποίηση Νο A31:2003 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A31:2003)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.2006)

 

Τροποποίηση Νο A23:1999 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A23:1999)

 

01.08.2006

 

Τροποποίηση Νο A32:2003 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A32:2003)

 

01.10.2006

 

Τροποποίηση Νο A33:2003 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A33:2003)

 

01.12.2006

 

Τροποποίηση Νο A24:2000 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A24:2000)

 

01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A34:2004 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A34:2004)

 

01.09.2007

 

Τροποποίηση Νο A35:2005 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A35:2004)

 

01.12.2007

 

Τροποποίηση Νο A36:2005 του EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A36:2005)

 

01.10.2008

 

CENELEC

 

EN 60061-2:1993

Κάλυκες λαμπτήρων και λυχνιολαβές μαζί με ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιμότητας και της ασφάλειας – Μέρος 2: Λυχνιολαβές

(IEC 60061-2:1969 (Τροποποιημένο)
+
IEC 60061-2H:1987 (Τροποποιημένο)
+
IEC 60061-2I:1990 (Τροποποιημένο)
+
IEC 60061-2K:1992 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2L:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2000)

 

Τροποποίηση Νο A2:1995 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2M:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A3:1995 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2N:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A4:1996 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2P:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2001)

 

Τροποποίηση Νο A5:1996 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2Q:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2002)

 

Τροποποίηση Νο A6:1996 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2R:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2002)

 

Τροποποίηση Νο A7:1997 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2S:1997)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2003)

 

Τροποποίηση Νο A22:2001 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A22:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2004)

 

 

Τροποποίηση Νο A23:2001 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A23:2001)

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2004)

 

Τροποποίηση Νο A24:2001 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A24:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2004)

 

Τροποποίηση Νο A18:1998 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A18:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2005)

 

Τροποποίηση Νο A25:2002 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A25:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2005)

 

Τροποποίηση Νο A26:2002 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A26:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.2005)

 

Τροποποίηση Νο A27:2002 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A27:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2005)

 

Τροποποίηση Νο A19:1999 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A19:1999)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

 

Τροποποίηση Νο A28:2003 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A28:2003)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.2006)

 

Τροποποίηση Νο A20:1999 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A20:1999)

 

01.08.2006

 

Τροποποίηση Νο A29:2003 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A29:2003)

 

01.10.2006

 

Τροποποίηση Νο A30:2003 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A30:2003)

 

01.12.2006

 

 

Τροποποίηση Νο A21:2000 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A21:2000)

 

 

01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A31:2004 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A31:2004)

 

01.09.2007

 

Τροποποίηση Νο A32:2005 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A32:2004)

 

01.12.2007

 

Τροποποίηση Νο A33:2005 του EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A33:2005)

 

01.10.2008

CENELEC

EN 60061-3:1993

Kάλυκες λαμπτήρων και λυχνιολαβές μαζί με ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιμότητας και της ασφάλειας – Μέρος 3: Ελεγκτήρες

(IEC 60061-3:1969 (Τροποποιημένο)
+
IEC 60061-3M:1992 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3N:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2000)

 

Τροποποίηση Νο A2:1995 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3P:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A3:1995 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3Q:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A4:1996 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3R:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2001)

 

Τροποποίηση Νο A5:1996 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3S:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2002)

 

Τροποποίηση Νο A6:1996 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3T:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2002)

 

Τροποποίηση Νο A7:1997 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3U:1997)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2003)

 

Τροποποίηση Νο A24:2001 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A24:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2004)

 

Τροποποίηση Νο A25:2001 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A25:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.03.2004)

 

Τροποποίηση Νο A26:2001 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A26:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2004)

 

Τροποποίηση Νο A20:1998 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A20:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2005)

 

Τροποποίηση Νο A27:2002 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A27:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2005)

 

Τροποποίηση Νο A28:2002 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A28:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.2005)

 

Τροποποίηση Νο A29:2002 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A29:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2005)

 

Τροποποίηση Νο A21:1999 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A21:1999)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

 

Τροποποίηση Νο A30:2003 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A30:2003)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.2006)

 

 

Τροποποίηση Νο A22:1999 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A22:1999)

 

 

01.08.2006

 

Τροποποίηση Νο A31:2003 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A31:2003)

 

01.10.2006

 

Τροποποίηση Νο A32:2003 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A32:2003)

 

01.12.2006

 

Τροποποίηση Νο A23:2000 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A23:2000)

 

01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A33:2004 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A33:2004)

 

01.09.2007

 

Τροποποίηση Νο A34:2005 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A34:2004)

 

01.12.2007

 

Τροποποίηση Νο A35:2005 του EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A35:2005)

 

01.11.2008

CENELEC

EN 60061-4:1992

Κάλυκες λαμπτήρων και λυχνιολαβές μαζί με ελεγκτήρες για έλεγχο εναλλαξιμότητας και ασφαλείας – Μέρος 4: Οδηγίες και γενική πληροφόρηση

(IEC 60061-4:1990 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4A:1992
+ IEC 60061-4B:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:1995 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4C:1994)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A3:1995 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4D:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

 

Τροποποίηση Νο A7:2001 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A7:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2004)

 

Τροποποίηση Νο A5:1998 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A5:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2005)

 

Τροποποίηση Νο A8:2003 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A8:2003)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.2006)

 

Τροποποίηση Νο A6:2000 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A6:2000)

 

01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A9:2005 του EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A9:2004)

 

01.12.2007

CENELEC

EN 60065:1998

Απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρονικές και σχετικές συσκευές οικιακής και ανάλογης χρήσης που λειτουργούν με τάση δικτύου

(IEC 60065:1998 (Τροποποιημένο))


EN 60065:1993
+ A11:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

CENELEC

EN 60065:2002

Ακουστικές, οπτικές και παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές – Απαιτήσεις ασφαλείας

(IEC 60065:2001 (Τροποποιημένο))


EN 60065:1998


01.03.2007

CENELEC

EN 60110-1:1998

Πυκνωτές ισχύος για εγκαταστάσεις επαγωγής θερμότητας - Μέρος 1: Γενικά

(IEC 60110-1:1998)


HD 207 S1:1977


Ημερομηνία λήξης
(01.05.2001)

 

CENELEC

 

EN 60127-1:1991

Μικροασφάλειες τήξης – Μέρος 1: Ορισμοί για μικροασφάλειες τήξης και γενικές απαιτήσεις για φυσίγγια μικροασφαλειών τήξης

(IEC 60127-1:1988)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1999 του EN 60127-1:1991

(IEC 60127-1:1988/A1:1999)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.05.2002)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 60127-1:1991

(IEC 60127-1:1988/A2:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2006)

CENELEC

EN 60127-2:2003

Μικροασφάλειες τήξης – Μέρος 2: Φυσίγγια ασφαλειών τήξης

(IEC 60127-2:2003)


EN 60127-2:1991
+ A1:1995
+ A2:2000


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 60127-2:2003

(IEC 60127-2:2003/A1:2003)

 

01.10.2006

CENELEC

EN 60127-3:1996

Μικροασφάλειες τήξης – Μέρος 3: Μικροσκοπικά φυσίγγια ασφαλειών τήξης

(IEC 60127-3:1988
+ A1:1991)


EN 60127-3:1991


Ημερομηνία λήξης
(01.12.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 60127-3:1996

(IEC 60127-3:1988/A2:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2006)

CENELEC

EN 60127-4:1996

Μικροασφάλειες τήξηςΜέρος 4: Παγκόσμια στοιχεία δομής φυσιγγίων ασφαλειών τήξης

(IEC 60127-4:1996)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 60127-4:1996

(IEC 60127-4:1996/A1:2002)

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2005)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 60127-4:1996

(IEC 60127-4:1996/A2:2003)

 

01.10.2006

CENELEC

EN 60127-4:2005

Μικροασφάλειες τήξης - Μέρος 4: Παγκόσμια φυσίγγια ασφαλειών τήξης (UMF) με στοιχεία δομής – Τύποι στήριξης σε επιφάνεια και στήριξης μέσω οπών

(IEC 60127-4:2005)


EN 60127-4:1996
και οι τροποποιήσεις του


01.03.2008

CENELEC

EN 60127-6:1994

Μικροασφάλειες τήξης – Μέρος 6: Ασφαλειολαβές για μικροφυσίγγια ασφαλειών τήξης

(IEC 60127-6:1994)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1996 του EN 60127-6:1994

(IEC 60127-6:1994/A1:1996)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2001)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 60127-6:1994

(IEC 60127-6:1994/A2:2002)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2006)

CENELEC

EN 60143-1:1993

Σειρά πυκνωτών για συστήματα ισχύος – Μέρος 1: Γενικά – Χαρακτηριστικά λειτουργίας, δοκιμές και ονομαστικές τιμές – Απαιτήσεις ασφάλειας – Οδηγίες για εγκαταστάσεις

(IEC 60143-1:1992 (Τροποποιημένο))


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

CENELEC

EN 60143-2:1994

Σειρά πυκνωτών για συστήματα ισχύος – Μέρος 2: Εξοπλισμός προστασίας για συστοιχίες πυκνωτών σε σειρά

(IEC 60143-2:1994)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60155:1995

Εκκινητές πυράκτωσης για σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού

(IEC 60155:1993)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1995 του EN 60155:1995

(IEC 60155:1993/A1:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.09.2001)

CENELEC

EN 60204-1:1997

Ασφάλεια μηχανώνΗλεκτρικός εξοπλισμός μηχανώνΜέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60204-1:1997)


EN 60204-1:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

CENELEC

EN 60215:1989

Απαιτήσεις ασφαλείας για συσκευές ραδιοηλεκτρικής εκπομπής

(IEC 60215:1987)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1992 του EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.06.1993)

 

Τροποποίηση Νο A2:1994 του EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

 

Ημερομηνία λήξης
(15.07.1995)

CENELEC

EN 60228:2005

Αγωγοί μονωμένων καλωδίων

(IEC 60228:2004)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60238:1998

Κοχλιωτές λυχνιολαβέςEDISON

(IEC 60238:1998)


EN 60238:1996
+ A1:1997
+ A2:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

 

Τροποποίηση Νο A1:1999 του EN 60238:1998

(IEC 60238:1998/A1:1999)

 

01.12.2006

 

Τροποποίηση Νο A2:2002 του EN 60238:1998

(IEC 60238:1998/A2:2002)

 

01.12.2006

CENELEC

EN 60238:2004

Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison

(IEC 60238:2004)


EN 60238:1998
και οι τροποποιήσεις του


01.10.2007

CENELEC

EN 60252-1:2001

Πυκνωτές κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος – Μέρος 1: Γενικά – Λειτουργικά χαρακτηριστικά, δοκιμές και ονομαστικές τιμές – Απαιτήσεις ασφαλείας – Οδηγίες για εγκατάσταση και λειτουργία

(IEC 60252-1:2001)


EN 60252:1994


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2004)

CENELEC

EN 60252-2:2003

Πυκνωτές κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος – Μέρος 2: Πυκνωτές εκκίνησης κινητήρων

(IEC 60252-2:2003)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60255-5:2001

ΗλεκτρονόμοιΜέρος 5: Συντονισμός μόνωσης για ηλεκτρονόμους μετρήσεων και εξοπλισμού προστασίαςΑπαιτήσεις και δοκιμές

(IEC 60255-5:2000)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60269-1:1998

Ασφάλειες χαμηλής τάσηςΜέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60269-1:1998)


EN 60269-1:1989
+ A1:1994
+ A2:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60269-1:1998

(IEC 60269-1:1998/A1:2005)

 

01.03.2008

 

 

CENELEC

 

 

EN 60269-2:1995

Ασφάλειες τήξης χαμηλής τάσης – Μέρος 2: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ασφάλειες τήξης για χρήση από εξουσιοδοτημένα άτομα (ασφάλειες τήξης κυρίως για βιομηχανική χρήση)

(IEC 60269-2:1986) 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 60269-2:1995

(IEC 60269-2:1986/A1:1995)

EN 60269-2:1995/A1:1997

Ημερομηνία λήξης
(01.08.1999)

 

Τροποποίηση Νο A2:2002 του EN 60269-2:1995

(IEC 60269-2:1995/A2:2001)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2005)

CENELEC

EN 60269-3:1995

Ασφάλειες τήξης χαμηλής τάσης – Μέρος 3: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ασφάλειες τήξης που χρησιμοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα (ασφάλειες κυρίως για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις)

(IEC 60269-3:1987)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 60269-3:1995

(IEC 60269-3:1987/A1:2003)

 

01.10.2006

CENELEC

EN 60269-4:1996

Ασφάλειες τήξης χαμηλής τάσης – Μέρος 4: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για φυσίγγια ασφαλειών για την προστασία διατάξεων ημιαγωγών

(IEC 60269-4:1986)


ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση Νο A1:1997 του EN 60269-4:1996

(IEC 60269-4:1986/A1:1995)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2002)

 

Τροποποίηση Νο A2:2003 του EN 60269-4:1996

(IEC 60269-4:1986/A2:2002)

 

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.02.2006)

CENELEC

EN 60269-4-1:2002

Ασφάλειες τήξης χαμηλής τάσης – Μέρος 4-1: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για φυσίγγια ασφαλειών τήξης για την προστασία ημιαγώγιμων συσκευών – Τμήματα Ι έως ΙΙΙ: Παραδείγματα τύπων τυποποιημένων φυσιγγίων ασφαλειών τήξης

(IEC 60269-4-1:2002)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60309-1:1999

Ρευματολήπτες, ρευματοδότες και διατάξεις σύνδεσης για βιομηχανικές χρήσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60309-1:1999)


EN 60309-1:1997


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2002)

 

Τροποποίηση Νο A11:2004 του EN 60309-1:1999

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2004)

CENELEC

EN 60309-2:1999

Ρευματολήπτες, ρευματοδότες και ζεύκτες για βιομηχανική χρήση - Μέρος 2: Απαιτήσεις εναλλαξιμότητας διαστάσεων για βύσματα και υποδοχές εξαρτημάτων

(IEC 60309-2:1999)


EN 60309-2:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.05.2002)

 

Τροποποίηση Νο A11:2004 του EN 60309-2:1999

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.11.2004)

CENELEC

EN 60320-1:2001

Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσειςΜέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60320-1:2001)


EN 60320-1:1996
+ A1:1996
+ A2:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2004)

CENELEC

EN 60320-2-1:2000

Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσεις - Μέρος 2-1: Ζεύκτες ραπτομηχανών

(IEC 60320-2-1:2000)


EN 60320-2-1:1987


Ημερομηνία λήξης
(01.09.2003)

CENELEC

EN 60320-2-2:1998

Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσεις – Μέρος 2-2: Ζεύκτες διασύνδεσης για οικιακό και παρόμοιο εξοπλισμό

(IEC 60320-2-2:1998)


EN 60320-2-2:1991


Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

CENELEC

EN 60320-2-4:2006

Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσεις - Μέρος 2-4: Ζεύκτες συσκευών εξαρτούμενοι σε συσκευές ζύγισης για σύζευξη

(IEC 60320-2-4:2005)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60332-1-1:2004

Δοκιμές ηλεκτρικών και ινοοπτικών καλωδίων σε συνθήκες πυρκαγιάς - Μέρος 1-3: Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σ'έναν αγωγό ή μονωμένο καλώδιο - Συσκευή δοκιμής

(IEC 60332-1-1:2004)


EN 50265-1:1998


01.09.2007

CENELEC

EN 60332-1-2:2004

Δοκιμές ηλεκτρικών και ινοοπτικών καλωδίων σε συνθήκες πυρκαγιάς - Μέρος 1-2: Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σ'έναν αγωγό ή μονωμένο καλώδιο - Διαδικασία για προαναμεμειγμένη φλόγα 1kW

(IEC 60332-1-2:2004)


EN 50265-2-1:1998


01.09.2007

CENELEC

EN 60332-1-3:2004

Δοκιμές ηλεκτρικών και ινοοπτικών καλωδίων σε συνθήκες πυρκαγιάς - Μέρος 1-2: Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σ'έναν αγωγό ή μονωμένο καλώδιο - Διαδικασία για τον καθορισμό φλεγόμενων σταγονιδίων/σωματιδίων

(IEC 60332-1-3:2004)


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 60332-2-1:2004

Δοκιμές ηλεκτρικών και ινοοπτικών καλωδίων σε συνθήκες πυρκαγιάς - Μέρος 2-1: Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση φλόγας σ'έναν αγωγό ή μονωμένο καλώδιο μικρής διατομής - Συσκευή δοκιμής

(IEC 60332-2-1:2004)


EN 50265-1:1998


01.09.2007

CENELEC

EN 60332-2-2:2004

Δοκιμές ηλεκτρικών και ινοοπτικών καλωδίων σε συνθήκες πυρκαγιάς - Μέρος 2-2: Δοκιμή για κατακόρυφη διάδοση φλόγας σ'έναν αγωγό ή μονωμένο καλώδιο μικρής διατομής - Διαδικασία για φλόγα τύπου διάχυσης

(IEC 60332-2-2:2004)


EN 50265-2-2:1998


01.09.2007

CENELEC

EN 60335-1:1988

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσηςΜέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60335-1:1983 (Τροποποιημένο))


HD 250 S1:1977
+ HD 250.2 S1:1978
+ HD 251 S3:1982
+ A1:1985
+ A2:1987
+ A3:1987


Ημερομηνία λήξης
(01.01.1989)

 

Τροποποίηση Νο A2:1988 του EN 60335-1:1988

(IEC 60335-1:1976/A4:1984 (Τροποποιημένο))

 

-

 

Τροποποίηση Νο A5:1989 του EN 60335-1:1988

(IEC 60335-1:1983/A5:1986 (Τροποποιημένο))

 

-

 

Τροποποίηση Νο A6:1989 του EN 60335-1:1988

(IEC 60335-1:1983/A6:1988 (Τροποποιημένο))

 

-

 

Τροποποίηση Νο A51:1991 του EN 60335-1:1988

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A52:1992 του EN 60335-1:1988

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A53:1992 του EN 60335-1:1988

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A54:1992 του EN 60335-1:1988

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A55:1993 του EN 60335-1:1988

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A56:1995 του EN 60335-1:1988

 

 

-

CENELEC

EN 60335-1:1994

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60335-1:1991 (Τροποποιημένο))


EN 60335-1:1988
και οι τροποποιήσεις του


-

 

Τροποποίηση Νο A11:1995 του EN 60335-1:1994

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A15:2000 του EN 60335-1:1994

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A16:2001 του EN 60335-1:1994

 

 

-

 

Τροποποίηση Νο A13:1998 του EN 60335-1:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.12.2000)

 

Τροποποίηση Νο A14:1998 του EN 60335-1:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.07.2001)

 

Τροποποίηση Νο A1:1996 του EN 60335-1:1994

(IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Τροποποιημένο))

EN 60335-2-19:1989
+ EN 60335-2-20:1989

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2004)

 

Τροποποίηση Νο A12:1996 του EN 60335-1:1994

 

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2004)

 

Τροποποίηση Νο A2:2000 του EN 60335-1:1994

(IEC 60335-1:1991/A2:1999)

 

01.08.2007

CENELEC

EN 60335-1:2002

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60335-1:2001 (Τροποποιημένο))


EN 60335-1:1994
και οι τροποποιήσεις του


-

 

Τροποποίηση Νο A11:2004 του EN 60335-1:2002

 

 

01.10.2006

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-1:2002

(IEC 60335-1:2001/A1:2004)

 

01.10.2007

 

Τροποποίηση Νο A12:2006 του EN 60335-1:2002

 

 

01.10.2007

CENELEC

EN 60335-2-2:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για αναρροφητήρες σκόνης και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού

(IEC 60335-2-2:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-2:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-2-2:2003

(IEC 60335-2-2:2002/A1:2004)

 

01.09.2007

CENELEC

EN 60335-2-3:2002

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-3 :Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

(IEC 60335-2-3:2002)


EN 60335-2-3:1995
+ A1:1999
+ A2:2000


Ημερομηνία λήξης
(01.10.2005)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60335-2-3:2002

(IEC 60335-2-3:2002/A1:2004)

 

01.04.2008

CENELEC

EN 60335-2-4:2002

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-4 :Ειδικές απαιτήσεις για φυγοκεντρικά στιπτήρια

(IEC 60335-2-4:2002)


EN 60335-2-4:1995
+ A1:1997
+ A2:2000


Ημερομηνία λήξης

(01.10.2005)

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-2-4:2002

(IEC 60335-2-4:2002/A1:2004)

 

01.03.2007

CENELEC

EN 60335-2-5:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-5 :Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια πιάτων

(IEC 60335-2-5:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-5:1995
+ A1:1999
+ A2:2000


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60335-2-5:2003

(IEC 60335-2-5:2002/A1:2005)

 

01.02.2008

CENELEC

EN 60335-2-6:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για μαγειρεία, βάσεις εστιών, φούρνους και παρόμοιες συσκευές

(IEC 60335-2-6:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-6:1999
+ A1:2001


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60335-2-6:2003

(IEC 60335-2-6:2002/A1:2004)

 

01.12.2007

CENELEC

EN 60335-2-7:1997

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια ρούχων

(IEC 60335-2-7:1993 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-7:1990
+ A1:1990
+ A2:1992
+ A51:1992
+ A52:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.09.2003)

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 60335-2-7:1997

(IEC 60335-2-7:1993/A1:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2005)

CENELEC

EN 60335-2-7:2001

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια ρούχων

(IEC 60335-2-7:2000 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-7:1997
και οι τροποποιήσεις του


01.08.2007

CENELEC

EN 60335-2-7:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια ρούχων

(IEC 60335-2-7:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-7:2001


01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-2-7:2003

(IEC 60335-2-7:2002/A1:2004)

 

01.08.2007

CENELEC

EN 60335-2-8:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις για ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και παρόμοιες συσκευές

(IEC 60335-2-8:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-8:1995
+ A1:2001


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60335-2-8:2003

(IEC 60335-2-8:2002/A1:2005)

 

01.09.2008

CENELEC

EN 60335-2-9:2003

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης-Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για γκριλ,φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρέματος

(IEC 60335-2-9:2002 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 9


EN 60335-2-9:1995
+ A1:1998
+ A2:2000
+ A11:2000
+ A12:2002
+ A13:2002


Ημερομηνία λήξης
(01.03.2006)

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-2-9:2003

(IEC 60335-2-9:2002/A1:2004)

 

01.03.2007

CENELEC

EN 60335-2-10:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-10: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές περιποίησης δαπέδου και μηχανές βουρτσίσματος βρεγμένων επιφανειών

(IEC 60335-2-10:2002)


EN 60335-2-10:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

CENELEC

EN 60335-2-11:1995

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για στεγνωτήρες με τύμπανο

(IEC 60335-2-11:1993 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-11:1989
+ A1:1990
+ A2:1992
+ A51:1993
+ A52:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.01.2003)

 

Τροποποίηση Νο A1:1998 του EN 60335-2-11:1995

(IEC 60335-2-11:1993/A1:1998)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.01.2005)

CENELEC

EN 60335-2-11:2001

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για στεγνωτήρες με τύμπανο

(IEC 60335-2-11:2000 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-11:1995
και οι τροποποιήσεις του


01.08.2006

 

Τροποποίηση Νο A1:2001 του EN 60335-2-11:2001

(IEC 60335-2-11:2000/A1:2000)

 

01.08.2006

 

Τροποποίηση Νο A11:2002 του EN 60335-2-11:2001

 

 

01.08.2006

CENELEC

EN 60335-2-11:2003

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για στεγνωτήρες με τύμπανο

(IEC 60335-2-11:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-11:2001
και οι τροποποιήσεις του


01.08.2007

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-2-11:2003

(IEC 60335-2-11:2002/A1:2003)

 

01.08.2007

CENELEC

EN 60335-2-12:2003

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-12: Ειδικές απαιτήσεις για πλάκες θέρμανσης και παρόμοιες συσκευές

(IEC 60335-2-12:2002)


EN 60335-2-12:1995


Ημερομηνία λήξης
(01.05.2006)

CENELEC

EN 60335-2-13:2003

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για τηγάνια, φριτέζες και παρόμοιες συσκευές

(IEC 60335-2-13:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-13:1995
+ A2:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2006)

 

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 60335-2-13:2003

(IEC 60335-2-13:2002/A1:2004)

 

01.07.2007

CENELEC

EN 60335-2-14:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές κουζίνας

(IEC 60335-2-14:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-14:1996
+ A1:1998
+ A2:2000
+ A11:1998


Ημερομηνία λήξης
(01.05.2006)

CENELEC

EN 60335-2-15:1996

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2- 15: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές θέρμανσης υγρών

(IEC 60335-2-15:1995)


EN 60335-2-15:1990
+ A1:1991
+ A2:1992
+ A3:1993
+ A52:1992


Ημερομηνία λήξης
(01.09.2003)

 

Τροποποίηση Νο A1:1999 του EN 60335-2-15:1996

(IEC 60335-2-15:1995/A1:1999)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.08.2002)

 

Τροποποίηση Νο A2:2000 του EN 60335-2-15:1996

(IEC 60335-2-15:1995/A2:2000)

 

Ημερομηνία λήξης
(01.04.2003)

CENELEC

EN 60335-2-15:2002

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-15: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές θέρμανσης υγρών

(IEC 60335-2-15:2002)


EN 60335-2-15:1996
και οι τροποποιήσεις του


01.01.2007

 

Τροποποίηση Νο A1:2005 του EN 60335-2-15:2002

(IEC 60335-2-15:2002/A1:2005)

 

01.09.2008

CENELEC

EN 60335-2-16:1996

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-16: Ειδικές απαιτήσεις για σκουπιδοφάγους

(IEC 60335-2-16:1994 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-16:1989


Ημερομηνία λήξης
(01.04.2004)

CENELEC

EN 60335-2-16:2003

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-16: Ειδικές απαιτήσεις για σκουπιδοφάγους

(IEC 60335-2-16:2002 (Τροποποιημένο))


EN 60335-2-16:1996


01.07.2006

CENELEC

EN 60335-2-17:2002