ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-13                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.49-06

 

 Ευρωπαϊκή διάκριση για τον ΕΛΟΤ

 

 

Το Τεχνικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), αποφάσισε να αναθέσει στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) τη Γραμματεία της Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 341 «Γεωτεχνική έρευνα και δοκιμές».

Με τον τρόπο αυτό, ο ΕΛΟΤ αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της ανωτέρω Τεχνικής Επιτροπής, την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου της και τη διαχείριση όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενό της.

Η ανάθεση της Γραμματείας της CEN/TC 341 στον ΕΛΟΤ, καταδεικνύει το κύρος που διαθέτει στην ευρωπαϊκή τυποποίηση και την αποδοχή την οποία απολαμβάνει, ενώ το γεγονός αυτό τον κατατάσσει μεταξύ των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης της Ευρώπης, στους οποίους έχει ανατεθεί από τη CEN η λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, αφενός το αντικείμενο της CEN/TC 341 είναι εξόχως σημαντικό για τις κατασκευές, ενός τομέα για τον οποίο εφαρμόζεται σχετική Κοινοτική Οδηγία και Ευρωκώδικας και αφετέρου η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμική δραστηριότητα, όπου τα γεωτεχνικά προβλήματα διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο για την ασφάλεια των κατασκευών.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο ΕΛΟΤ θα παραλάβει από τον προκάτοχό του, το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN), τα αρχεία της CEN/TC 341, θα εκπονήσει το επιχειρησιακό της σχέδιο και θα διοργανώσει εντός του 2006 συνεδρίασή της.