ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-13                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.48-06

 

Σχέδιo Ελληνικoύ Προτύπου

“Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Tεχνικές δοκιμών και μετρήσεων – Όρια

σε Δημόσια Κρίση

 

 

 

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Εκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3:«Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών– Μέρος 3: Tεχνικές δοκιμών και μετρήσεων – Όρια »

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κ. Α.Ψυρρή τηλ. 210-2120433) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση aips@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  4η Σεπτεμβρίου 2006.