ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-07-06                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.46-06

 NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 54-21

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 21: Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων

ΕΛΟΤ EN 725-8

Κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιμής για κεραμικές κόνεις - Μέρος 8: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας μετά από στοίβαξη

ΕΛΟΤ EN 725-9

Κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιμής για κεραμικές κόνεις - Μέρος 9: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας χύδην

ΕΛΟΤ EN 1332-5

Συστήματα καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Διεπαφή ανθρώπου-μηχανής - Μέρος 5: Ανάγλυφα σύμβολα αφής για διάκριση εφαρμογής σε κάρτες ID-1

ΕΛΟΤ EN 2088

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2014A -T4 ή T42 - Φύλλο και ταινία με επικάλυμα - 0,4 mm < a < 6 mm

 

ΕΛΟΤ EN 2731

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα μαγνησίου MG-C46001 - T6 - Χυτά με χύτευση σε άμμο

ΕΛΟΤ EN 3218-008

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ορθογωνικοί, με μεταλλικά περιβλήματα και ασφάλιση με κοχλία - Μέρος 008: Υποδοχέας με επαφές σύσφιξης μεγέθους 20 αφαιρύμενες από πίσω - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-003

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 003: Υποδοχέας, συναρμοζόμενος με τετράγωνη φλάντζα - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-004

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 004: Υποδοχέας, συναρμοζόμενος με περικόχλιο - Πρότυπο προϊόντος

 

 

ΕΛΟΤ EN 3646-005

 

 

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 005: Υποδοχέας, ερμητικός, συναρμοζόμενος με τετράγωνη φλάντζα - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-006

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 006: Υποδοχέας, ερμητικός, συναρμοζόμενος με περικόχλιο - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-007

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 007: Υποδοχέας, ερμητικός, με κυκλική φλάντζα, συναρμοζόμενος με συγκόλληση υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-008

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 008: Ρευματολήπτης - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-009

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 009: Προστατευτικό κάλυμμα για υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-010

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 010: Προστατευτικό κάλυμμα για ρευματολήπτη - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3646-011

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμοι, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, με σύνδεση τύπου μπαγιονέ, θερμοκρασίες λειτουργίας 175 C  ή 200 C συνεχής - Μέρος 011: Ομοίωμα υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4035

Αεροδιαστημική σειρά - Απολήξεις ράβδων, ρυθμιζόμενες με αυτοευθυγραμμιζόμενο ένσφαιρο τριβέα διπλής σειράς από χάλυβα ανθεκτικό σε διάβρωση, μειωμένου εσωτερικού ακτινικού διάκενου και στέλεχος με σπείρωμα, από κράμα τιτανίου - Διαστάσεις και φορτία

ΕΛΟΤ EN 4040

Αεροδιαστημική σειρά - Έδρανα, σφαιρικά, απλά, από χάλυβα ανθεκτικό σε διάβρωση, με χιτώνιο αυτολίπανσης, με ευρύ εσωτερικό δακτύλιο - Αυξημένων φορτίων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος - Διαστάσεις και φορτία

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4073

Οδοντιατρικός εξοπλισμός - Στοιχεία οδοντιατρικού εξοπλισμού στο χώρο εργασίας - Σύστημα αναγνώρισης

 

ΕΛΟΤ EN 4204

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P8090 - T841 - Φύλλο - 0,6 mm < α < 6 mm

 

ΕΛΟΤ EN 4401

Αεροδιαστημική σειρά - Ήλοι με δακτύλιο σύσφιξης, με κυλινδρική κεφαλή, κλειστής ανοχής, από κράμα τιτανίου ΤΙ-Ρ64001, με επικάλυψη πιγμέντων αλουμινίου, μετρική σειρά - Ταξινόμηση: 1100 ΜΡa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) 315  C

 

ΕΛΟΤ EN 4449

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7050 - T76 - Φύλλο - 0,8 mm < α < 6 mm

ΕΛΟΤ EN ISO 6874

Οδοντιατρική - Πολυμερή αποφρακτικά οπών και σχισμών

ΕΛΟΤ EN ISO 7494-1

Οδοντιατρική - Οδοντιατρικές μονάδες - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 8980-5

Οφθαλμική οπτική - Άκοποι έτοιμοι φακοί οματοϋαλίων - Μέρος 5: Ελάχιστες απαιτήσεις για επιφάνειες φακών που δηλώνονται ως ανθεκτικές στην τριβή

ΕΛΟΤ EN 9132

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Μήτρα Δεδομένων - Απαιτήσεις ποιότητας για τη σήμανση εργοτεμαχίων

ΕΛΟΤ EN ISO 10993-18

Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 18: Χημικός χαρακτηρισμός υλικών

ΕΛΟΤ EN 12094-6

Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 6: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για  μη ηλεκτρικές αδρανοποιημένες συσκευές

ΕΛΟΤ EN 12352

Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN 12975-1

Θερμικά ηλιακά συστήματα και εξαρτήματα αυτών - Ηλιακοί συλλεκτήρες - Μέρος 1 : Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN 12975-2

Θερμικά ηλιακά συστήματα και εξαρτήματα αυτών - Ηλιακοί συλλεκτήρες - Μέρος 2 : Μέθοδοι δοκιμής

 

ΕΛΟΤ EN 12976-1

Θερμικά ηλιακά συστήματα και εξαρτήματα αυτών - Συστήματα κατασκευασμένα στο εργοστάσιο - Μέρος 1 : Γενικές απαιτήσεις

 

ΕΛΟΤ EN 12976-2

Θερμικά ηλιακά συστήματα και εξαρτήματα αυτών - Συστήματα κατασκευασμένα στο εργοστάσιο - Μέρος 2 : Μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 12791

Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Απολυμαντικά χειρουργείου για χέρια - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις

 

ΕΛΟΤ EN 14951

Διαχωριστικά στοιχεία και επενδύσεις από συμπαγή σκληρή ξυλεία - Στοιχεία μηχανικά διαμορφωμένων κατατομών

ΕΛΟΤ EN ISO 15854

Οδοντιατρική - Κεριά για χύτευση και εκμαγεία

ΕΛΟΤ EN ISO 19980

Οφθαλμικά όργανα - Τοπογράφοι κερατοειδούς

ΕΛΟΤ EN ISO 20126

Οδοντιατρική - Χειροκίνητες οδοντόβουρτσες - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 22254

Οδοντιατρική - Χειροκίνητες οδοντόβουρτσες - Αντοχή της τριχώδους περιοχής στην παραμόρφωση

ΕΛΟΤ EN ISO 22374

Οδοντιατρική - Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός - Ηλεκτροκίνητα δρέπανα και άκρα δρεπάνων