ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-12-07

                                                                                                                                                                      Νο 44-05

 

Δελτίο Τύπου

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120 317-319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα

(υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 492 :2004/A1: 2005

Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 494: 2004/Α1: 2005

Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 2089: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2014A-T6 ή T62 - Φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2090: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL -P2024-T3 - Επιστρωμένο φύλλο και ταινία  0,3 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2092: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL - P7075-T6 ή T62 - Επιστρωμένο φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2395: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Kράμα αλουμινίου AL-P2014A-T4 or T42 - Φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2422: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Kράμα αλουμινίου AL-P2124-T351 - Έλασμα - 25 mm < a < 120 mm

ΕΛΟΤ EN 2511: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Kράμα αλουμινίου AL-P7075-T7351 - Έλασμα - 6 mm < a < 100 mm

ΕΛΟΤ EN 2693: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P5086-H111 - Φύλλο και ταινία - 0,3 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2694: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6061-T6 ή Τ62 - Φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2695: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6081-T6 - Φύλλο και ταινία - 0,3 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2696: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7075-T6 ή T62 - Φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2703: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2024-T4 ή T42 - Επιστρωμένο φύλλο και ταινία - 0,3 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2732: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα μαγνησίου MG-C46001-T6 - Προϊόν ψυχρής χύτευσης

ΕΛΟΤ EN 2802: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7475-T761 - Φύλλο και ταινία - 0,6 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2803: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7475-T761 - Επιστρωμένο φύλλο και ταινία - 1,0 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 3332: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7475-T762 - Επιστρωμένο φύλλο και ταινία - 1,0 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 3333: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7475-T762 - Φύλλο και ταινία - 0,6 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 3335: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7475-02 - Φύλλο για υπερπλαστική διαμόρφωση (SPF) - 0,8 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 3341: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6061-T4 ή Τ42 - Φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 3474: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2024-T81 - Φύλλο και ταινία - 0,25 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 3552: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2618Α-T6 ή Τ62 - Επιστρωμένο φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 3872: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-R39002-H112 - Σφυρήλατα καλουπιού - a < 200 mm

ΕΛΟΤ EN 3979: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P8090-02 -  Φύλλο για υπερπλαστική διαμόρφωση (SPF) - 0,8 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4007: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6082-Τ6 ή Τ62 -  Φύλλο και ταινία - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4099: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2219-Τ6 ή Τ62 -  Επιστρωμένο φύλλο και ταινία - 0,5 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4100: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2219-Τ6 ή Τ62 -  Φύλλο και ταινία - 0,5 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4101: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2024-Τ4 - Φύλλο και ταινία με βελτιωμένη δυνατότητα διαμόρφωσης με έκταση - 0,4 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4102 :2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2219-Τ81 - Επιστρωμένο φύλλο και ταινία - 0,5 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4202: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6082-Τ651 - Ελασμα - 6 mm < a < 25 mm

ΕΛΟΤ EN 4203: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P8090-Τ89 - Φύλλο - 0,6 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4209: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2219-Τ851 - Έλασμα - 6 mm < a < 50 mm

ΕΛΟΤ EN 4211: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2024-Τ42 - Επιστρωμένο φύλλο - 6 mm < a < 25 mm

ΕΛΟΤ EN 4212: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P5086-Η111 - Ελασμα - 6 mm < a < 80 mm

ΕΛΟΤ EN 4213: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6061-Τ651 - Ελασμα - 6 mm < a < 80 mm

ΕΛΟΤ EN 4214: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7010-Τ651 - Έλασμα - 6 mm < a < 20 mm

ΕΛΟΤ EN 4215: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7175-Τ651 - Έλασμα - 6 mm < a < 80 mm

ΕΛΟΤ EN 4247: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2024-Τ42 - Έλασμα - 6 mm < a < 140 mm

ΕΛΟΤ EN 4283: 2005

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2219-Τ87 - Έλασμα - 6 mm < a < 40 mm

ΕΛΟΤ EN ISO 9000: 2005

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο