ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                          ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

2007-12-13

Νο.43-07

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια 2 Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης ο οποίος θα διενεργηθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. στις 18/12/2007 (Αριθμός Διακήρυξης 9097-07)

 

 

A. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Σύμφωνα με τον πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (παράγραφος 1.1) ζητείται πρόσθετο άρθρωμα ISDN ή ADSL και πρόσθετο άρθρωμα σύνδεσης laptop (VGA input).

Α) Το ερώτημα μας είναι τι ταχύτητα ISDN απαιτείται (η ελάχιστη 128Kbps?);

Β) Επίσης αν δεν έχει άρθρωμα για ISDN καλύπτεστε και με ADSL; (Επειδή το ADSL δεν απαιτεί ξεχωριστό άρθρωμα για την επικοινωνία διότι το σύστημα συνδέεται και υποστηρίζει IP σύνδεση και πρωτόκολλο επικοινωνίας Η.323.) Στην περίπτωση αυτή δεν θα υποστηρίζει Η.320 επικοινωνία.

Σχετική με το παραπάνω ερώτημα (Β) είναι και η παράγραφος 2.6.1 σύμφωνα με την οποία απαιτείται να αναφερθεί ταχύτητα μεταφοράς για Η.320 και Η.323. Άρα απαιτείται η υποστήριξη και των 2 πρωτοκόλλων;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαιτείται η υποστήριξη και των δύο πρωτοκόλλων Η.320 και Η.323. Τα συστήματα πρέπει γενικά να μπορούν να υποστηρίξουν ταχύτητες ως 768 kbps πάνω από ISDN BRI και ως 4 Mbps πάνω από IP, η δε προσφερόμενη λύση πρέπει να υποστηρίζει ταχύτητες ως 384 kbps πάνω από ISDN BRI και ως 2 Mbps πάνω από IP.

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Σύμφωνα με τον πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (παράγραφος 2,3) ζητείται σύστημα για αυτόματο εντοπισμό του ομιλητή από την κάμερα.

Το ερώτημα μας είναι αν αυτή η προδιαγραφή μπορεί να καλυφθεί από preset positions της κάμερας δηλαδή να κινείται η κάμερα σε προκαθορισμένα σημεία όπου θα έχουν καθοριστεί με το πάτημα ενός κουμπιού από το τηλεχειριστήριο και όχι αυτόματα.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο εντοπισμός του ομιλητή πρέπει να είναι αυτόματος. Δεν καλύπτεται η προδιαγραφή από preset positions της κάμερας.

 

 

Β. Επί πλέον διευκρινίσεις από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. σχετικές με την διακήρυξη 9097-07

 

1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης, ο οποίος πρέπει να αναγραφεί στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς, είναι 9097-07 και όχι 1348-07 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην σελίδα 4 άρθρο 3.2.β της διακήρυξης.

 

2. Η ισχύς των προσφορών του διαγωνισμού, η οποία εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στην διακήρυξη, θα πρέπει να είναι 3 μήνες  από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.