ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-06-29                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.43-06

 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7215/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ»

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ, με έδρα την Αθήνα, Αχαρνών 313 111 45 Κ. Πατήσια, ακυρώνει με απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου τον  Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ», διότι προέκυψε αδήριτη ανάγκη αναθεώρησης μέρους του τεχνικού αντικειμένου του προκειμένου να αποκτήσει αυτό συμβατότητα προς τις τελευταίες μηχανογραφικές κατευθύνσεις και αποφάσεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον τυποποίησης.

Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί.

 

 

Για τον ΕΛΟΤ

 

 

Βόσσος Ευάγγελος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ ΑΕ