ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                       2005-12-07

                                                                                                                                       Νο 43-05

 

Δελτίο Τύπου

  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

 

        Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) , κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε ως αρμόδιος φορέας πιστοποίησης αδρανών υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106 (ΠΔ 344/94) “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών”

Συγκεκριμένα η Κοινοποίηση αφορά τα αδρανή υλικά για τις παρακάτω κατηγορίες:
1.Αδρανή για σκυρόδεμα (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620).
2.Σκύρα έρματος σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΛΟΤ ΕΝ 13450).
3.Αδρανή για ασφαλτομίγματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043).
4.Αδρανή χωρίς ή με συνδετικά υλικά για βάσεις και υποβάσεις . (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242).
5.Ελαφρά αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1).
6.Αδρανή για κονιάματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13139).

Οι πρώτες εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί είναι:

1)       Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ: Αδρανή για σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002

2)       Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ: Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002

3)       ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. :Αδρανή για σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002

4)       ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. :Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002

Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98/598/ΕΚ οι επιχειρήσεις που παράγουν αδρανή υλικά των παραπάνω κατηγοριών υποχρεούνται να πιστοποιούν τα προϊόντα τους με βάση τα αντίστοιχα Πρότυπα. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να κυκλοφορούν με τη σήμανση CE.

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι ο πρώτος και μοναδικός κοινοποιημένος φορέας για τη χορήγηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών , τα οποία είναι υποχρεωτικά για την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών.

Ο ΕΛΟΤ δέχεται σχετικές αιτήσεις από τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση των προϊόντων τους και τη σήμανση CE.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΟΤ, Διεύθυνση Πιστοποίησης, αρμόδια Κα. Βάσω Κωτσάκη ,τηλ. 210 2120 406, email, vchk@elot.gr,

τ/ο 210-2283721