ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

2007-12-10

Νο.42-07

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ/ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) συστημάτων τηλεδιάσκεψης (videoconference) για τη λειτουργία των συνεδριάσεων των τεχνικών επιτροπών/ομάδων εργασίας του.

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ Ή ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΦΑΣΗ Β», του Μέτρου 1.2. «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης Α.Ε. («ΕΛΟΤ Α.Ε.») .

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συμμετοχή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  12.000 € πλέον ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/12/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Ε΄ όροφο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες  έως και την ως άνω ημερομηνία και ώρα στην ίδια διεύθυνση, στον Α΄ όροφο, στο γραφείο Πρωτοκόλλου.

Η προκήρυξη 9097-07 διατίθεται στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ,  Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, στον Γ΄ όροφο, Οικονομική Διεύθυνση/Τμήμα Προμηθειών Κα Γ. Ανταράκη δωρεάν και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elot.gr/announcements.

 

 

Πληροφορίες Γ. Ανταράκη

Τηλ.:2102120312

Fax:  2102120325

Email: gpa@elot.gr

 

Αθήνα, 2007-12-10

 

Νικόλαος Συμφέρης

 

 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος