ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-12-04                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.41-07

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη χορήγηση των ακόλουθων νέων Πιστοποιητικών  σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις :

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΣΟΥΠΕΡΛΟΥΠ ΛΤΔ., Κεντρικά Γραφεία & Μονάδα Παραγωγής στη Λάρνακα

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε., Θάσο

 

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία DEMCO AUTOMOBILES LTD., Λάρνακα

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία ΓΙΟΥΛΑ A.E., Γραφεία & Μονάδα Παραγωγής στο Αιγάλεω, Αποθήκη στη Μάνδρα

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ ΑΒΕΕ, Πάτρα

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΕΤ Α.Ε. για τις θέσεις εφαρμογής στο Σχηματάρι και στον Ασπρόπυργο

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία L. LAMBROU AGRO LTD., Κεντρικά Γραφεία, Υπ/μα Λευκωσίας, Κεντρικές Αποθήκες (2), Υπ/μα και Αποθήκη Ξυλοφάγου

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.- ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., Λέρος

 

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Κιλκίς

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΕΒΕ, Κιλκίς

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στον ΟΤΕ Α.Ε., Τμήμα Συντήρησης & Επισκευών, Καλλιθέα

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στη ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ, Μεταλλεία Ευβοίας

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη διακοπή του ακόλουθου  Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης :

 1. Διακοπή Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην εταιρεία ALFA ALFA ENERGY ABEE., Πειραιά

 

 1. Διακοπή Πιστοποιητικoύ Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. – ΣΗΜΕΝΣ ΔΙΚΤΥΑ R+D, Κηφισιά

 

 

 1. Διακοπή Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία ΑΣΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Κιάτο

 

 1. Διακοπή Πιστοποιητικoύ Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ, Ηράκλειο/Κρήτη

 

 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΧΩΔΕ,Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει Πιστοποιητικά σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000)  για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14000) για Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000-HACCP),Πιστοποιητικά Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και  Πιστοποιητικά προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, παιχνίδια, κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).