ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-11-23

                                                                                                                                                                      Νο 41-05

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΕΛΟΤ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ POLIS

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) διοργανώνει Ημερίδα, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 10.30  π .μ στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός, αίθουσα c, της HELEXPO με θέμα:

 «Υπηρεσίες ΕΛΟΤ στους Ο.Τ.Α., Συστήματα Ποιότητας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ασφάλεια Παιχνιδότοπων, Εξοπλισμός Ο.Τ.Α., Δίκτυα Πλαστικών Σωλήνων»

 ο ΕΛΟΤ έχει ενδιαφερθεί να υποστηρίξει τους ΟΤΑ με πολλούς τρόπους: μέσω πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας των υπηρεσιών τους, μέσω παροχής των προτύπων σχετικά με προμήθειες, ελέγχους συμμόρφωσης παιδικών χαρών και συστημάτων σωληνώσεων με τα οικεία Πρότυπα κλπ.

 

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας του ΕΛΟΤ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα, κατά την Ημερίδα θα γίνει παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΕΛΟΤ καθώς επίσης και δείγματα συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.