ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-11-17

                                                                                                                                                                     Νο 40-05

 

Δελτίο Τύπου

 

               ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την Απόφαση του ΔΣ του ΕΛΟΤ αναφορικά με την ίδρυση υποκαταστήματος του ΕΛΟΤ στη Θεσσαλονίκη.

Το υποκατάστημα αυτό το οποίο θα λειτουργεί ως «Διεύθυνση Μακεδονίας του ΕΛΟΤ»  θα μεριμνά για την ανάπτυξη, την προώθηση και το συντονισμό των εργασιών του ΕΛΟΤ στη Β. Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων.

Σε πλήρη ανάπτυξη η Διεύθυνση Μακεδονίας του ΕΛΟΤ, προβλέπεται να διαρθρωθεί  σε τέσσερα Τμήματα:

·         Ανάπτυξης Εργασιών

·         Διοικητικής Υποστήριξης

·         Τυποποίησης

·         Εργαστηρίου Πολυμερών και Ελαστικών

και έχει  στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος υπηρεσιών «μιας στάσης» (one stop shop) για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του (Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Δοκιμές, Κατάρτιση και Πληροφόρηση), ώστε οι επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος κατά τρόπο αυτοτελή, αξιόπιστο και έγκαιρο να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Συγχαίροντας τον ΕΛΟΤ ο Υπουργός κ. Δημήτρης Σιούφας δήλωσε:

«Με την ίδρυση της «Διεύθυνσης Μακεδονίας» του ΕΛΟΤ γίνεται πράξη η περιφερειακή αποκέντρωση, ενώ ευνοείται η διευκόλυνση της επαφής των επιχειρήσεων με οργανισμούς όπως ο ΕΛΟΤ, με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα δημιουργούνται ισχυρές προϋποθέσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, κίνηση με προφανή ωφελήματα για τη χώρα μας.»