ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-11-15

                                                                                                                                                                      Νο 39-05

 

Δελτίο Τύπου

 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας, συγχαίροντας το ΔΣ του ΕΛΟΤ για την πρωτοβουλία του να αναθεωρήσει ριζικά τον υφιστάμενο από το 1988 Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης δήλωσε:

«Ο νέος Κανονισμός έχει λάβει υπόψη του το σύνολο των εξελίξεων σε θέματα Τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η προσαρμογή του Κανονισμού στα νέα δεδομένα, αφορά σε όλες τις πτυχές του  θέματος των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης, δηλαδή, καθορισμό τομέων τυποποίησης, σύσταση και λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών κλπ. καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) στην λειτουργία τους με άμεσο αντίκτυπο στην ταχύτητα λήψεως αποφάσεων.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει σημαντική ώθηση τόσο στη λειτουργία και την απόδοση των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης, όσο και στη δημιουργία ελκυστικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των επιστημόνων, του Δημόσιου και γενικώς όλων των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες εκπόνησης των Ελληνικών Προτύπων.

Καλώ τον ΕΛΟΤ με βάση τον νέο αυτόν Κανονισμό να κάνει γενική ανασκόπηση του συστήματος Τυποποιήσεως στη χώρα και, σε συνεργασία με τους οικονομικούς εταίρους να προχωρήσει στην αναβάθμισή του. Οι προϋποθέσεις τώρα υπάρχουν…»