ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                           ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

2005-11-15

Νο 38-05

 

Δελτίο Τύπου

 

 

         ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1423:«Απαιτήσεις για επιγραφές »

 

____

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1423:«Απαιτήσεις για επιγραφές »

 

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κ. Δ. Ιατρού τηλ. 210-2120411) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση dki@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  11η Ιανουαρίου 2006.