ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-10-11                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.37-07

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣE ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Διαδικασια διαπραγματευσης ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και  Παιγνιδοτόπων  και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ Α.Ε. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗς  6748-07/2007-09-12)

 

 

Ι) Ερώτημα Εταιρείας HΛΕΞ ΕΛΛΑΣ

 

Αναφερόμενοι στο είδος ΤΧΤ-2 Καταγραφικά Θερμόμετρα, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η απαιτούμενη δυνατότητα παρουσιάσεως του διαγράμματος μεταβολής της θερμοκρασίας,  που είναι εφικτή όταν προταθεί λύση με προσωπικό υπολογιστή, είναι υποχρεωτική στην περίπτωση προτάσεως λύσεως με εξωτερικό εκτυπωτή.

 

Απάντηση ΕΛΟΤ

 

Η δυνατότητα εκτύπωσης του διαγράμματος μεταβολής της θερμοκρασίας σε εκτύπωσης σε χαρτί δεν είναι υποχρεωτική αλλά επιθυμητή.

 

ΙΙ) Ερώτημα Εταιρείας INDUSTRIA AE

 

Μετά από προφορικές συνεννοήσεις … με τον οίκο IPT Γερμανίας θα ήθελαν, πριν εξετάσουν αναλυτικά το ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ να σας ζητήσουν:

1.     Την αλλαγή του χρόνου παράδοσης από 4 σε 5 μήνες και
2.     Την μετάθεση του χρόνου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής από 25/10 στις 15/11, το νωρίτερο, λόγω συμμετοχής τους στην ΕΚΘΕΣΗ του Duesseldorf.

 

Απάντηση ΕΛΟΤ

 

1.                  στον όρο 15.2 της διακήρυξης προβλέπεται η δυνατότητα συμφωνίας άλλου χρόνου κατά την υπογραφή της σύμβασης

2.                  δεν είναι αποδεκτό να δοθεί παράταση

 

ΙΙΙ. Διόρθωση από ΕΛΟΤ

 

στον όρο 15.4: η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) αντί δύο (2) μηνών από την παράδοση