ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-10-08                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.36-07

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

Στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ξεκίνησε τη λειτουργία της η νέα Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ 94 “Συσκευασία και Ανακύκλωση” με αντικείμενο τυποποίησης την ορολογία και εθνικών προδιαγραφών για Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών  και άλλων προϊόντων σύμφωνα με το νόμο 2939/2001.

Άλλα προϊόντα εννοούνται τα προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, εφημερίδες και περιοδικά, είδη  χάρτινης και γραφικής ύλης κ.α.

Όπου δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά πρότυπα ο ΕΛΟΤ  σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΕΔΣΑΠ,  θα εκπονήσει Εθνικά πρότυπα.

Μέσω της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 94 “ Συσκευασία και Ανακύκλωση ” δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης, της οποίας ο ΕΛΟΤ είναι πλήρες μέλος από το 1980. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν αφενός να έχουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και αφετέρου να προωθούν τις ελληνικές θέσεις για τα εκπονούμενα ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα (προδιαγραφές), τα οποία έχουν -αυτά και μόνον- ισχύ και στην Ελλάδα.

Στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 94 “Συσκευασία και Ανακύκλωση”  εκπροσωπούνται με ανώτατα στελέχη τους, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Πόρων (ΓΕΣΔΑΠ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων .

Για περισσότερες πληροφορίες ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποταθεί στα κεντρικά του γραφεία, Αχαρνών 313, 1ος όροφος, Διεύθυνση Τυποποίησης, τηλ. 210-2120109.