ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-06-01                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.35-06

 

εκδήλωση με θέμα «Δράσεις υποστήριξης προϊόντων Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας – Πιστοποίηση».

 

 

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», Δράση 3.2.1 - «Εθνική Πολιτική στον τομέα Θερμικών Ηλιακών», διοργανώνεται από το Εργαστήριο Ηλιακών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος » και την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) και με την υποστήριξη του ΕΛΟΤ εκδήλωση με θέμα «Δράσεις υποστήριξης προϊόντων Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας –Πιστοποίηση».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των θέσεων των αρμόδιων φορέων για τη συγκρότηση «Εθνικής Πολιτικής στον Τομέα των Θερμικών Ηλιακών».

Η ανάπτυξη από τον ΕΛΟΤ Σχημάτων Πιστοποίησης για προϊόντα θερμικής ηλιακής ενέργειας και οικιακών ηλιακών συστημάτων ζεστού νερού, καθώς και η δυνατότητα απονομής  από τον ΕΛΟΤ του  Ευρωπαϊκού σήματος Solar Key Mark, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχή παρουσία του κλάδου των Θερμικών Ηλιακών στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» το Σάββατο 3 Ιουνίου 2006, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ.