ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-10-25

                                                                                                                                       Νο 35-05

 

 Δελτίο Τύπου

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Ο ΕΛΟΤ έχει προγραμματίσει για το τελευταίο τρίμηνο του 2005 τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:

 

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000

 

Θεματολογία: Αρχές και ορισμοί των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ανάλυση της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης, ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, εργαλεία και τεχνικές επιθεώρησης, διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

 

Διάρκεια: 3 ημέρες

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   14,15,16 Νοεμβρίου 2005 στην Αθήνα

                                             23,24,25 Νοεμβρίου 2005 στη Θεσσαλονίκη

 

Κόστος συμμετοχής: 550 €.  

 

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004

 

Θεματολογία: Αρχές και ορισμοί των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντική νομοθεσία, ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, εργαλεία και τεχνικές επιθεώρησης, διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Διάρκεια: 3 ημέρες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   7,8,9 Νοεμβρίου 2005 στην Αθήνα

                                             14,15,16 Νοεμβρίου 2005 στη Θεσσαλονίκη

 

Κόστος συμμετοχής: 550 €.

 

Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται το ΦΠΑ 19%, το εκπαιδευτικό υλικό, το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ή το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, καφές και γεύματα .

Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος διαμονής των εκπαιδευομένων.

 

Τα μέλη του ΕΛΟΤ δικαιούνται έκπτωση στη συμμετοχή τους στα σεμινάρια.

Δυνατότητα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 0,45% του ΟΑΕΔ.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του ΕΛΟΤ: www.elot.gr και στα τηλέφωνα 210 2120 200, 210 2120202.