ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-10-11

                                                                                                                                       Νο 34-05

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

14 Οκτωβρίου 2005

 

«ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ»

 

κ. Renzo TANI, Πρόεδρος IEC

καθ. Masami TANAKA, Πρόεδρος ISO

κ. Yoshio UTSUMI, Γ. Γραμματέας ITU

 

 

 

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη, της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU), εορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων.

Επιθυμία όλων μας είναι να ζήσουμε σ’ έναν κόσμο πιο ασφαλή. Όμως χιλιάδες θάνατοι και τραυματισμοί συμβαίνουν κάθε χρόνο, οφειλόμενοι στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες.

Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις με στόχο την πρόληψη των απειλών που προαναφέρθηκαν.

Ο ρόλος που τα Πρότυπα μπορούν να διαδραματίσουν στην πρόληψη και τον περιορισμό τέτοιων ανθρώπινων και υλικών απωλειών, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, γεγονός που οδηγεί και στην αυξανόμενη χρήση τους.

«Πρότυπα για έναν κόσμο πιο ασφαλή» είναι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων για τη χρονιά αυτή, που εορτάζεται στις 14 Οκτωβρίου 2005. Τα Διεθνή Πρότυπα τα οποία εκπονούνται από τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης, δηλ. την IEC, τον ISO και την ITU παρέχουν ένα αξιόπιστο δίκτυ ασφάλειας.

Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι τρεις Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης για την εκπόνηση των Προτύπων, καθώς και τα αντικείμενά τους, διασφαλίζουν το γεγονός της συμμετοχής σ’ αυτές κορυφαίων ειδικών από τη βιομηχανία, τις κυβερνήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κοινωνία, με στόχο την ανάπτυξη Διεθνών Προτύπων, τα οποία συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός κόσμου με περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά. Τα Διεθνή Πρότυπα είναι προϊόν της συναίνεσης όλων των ενδιαφερομένων μερών σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Οι IEC, ISO, ITU έχουν εκπονήσει χιλιάδες Διεθνή Πρότυπα, τα οποία εστιάζονται στην ασφάλεια και σχετίζονται με διάφορους τομείς όπως:

·         Προϊόντα και συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας

·         Ιατρική Τεχνολογία και τηλεϊατρική

·         Μέτρηση των επιπτώσεων της πυρηνικής ακτινοβολίας και των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών στο ανθρώπινο σώμα.

·         Μέσα για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας ραδιενεργών υλικών

·         Βιομετρική τεχνολογία για την προστατευόμενη πρόσβαση ανθρώπων σε ευαίσθητες περιοχές.

·         Αποτελεσματική επικοινωνία μετά από φυσικές καταστροφές ή κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης

·         Προστασία σταθερών και κινητών δικτύων επικοινωνίας

Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.

Επίσης βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία νέων τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών.

Στους τομείς της τεχνολογίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον ηλεκτρισμό, την ηλεκτρονική και τις σχετιζόμενες τεχνολογίες, η IEC εκπονεί Πρότυπα προϊόντων (π.χ. ηλεκτρικές μπαταρίες, φορητοί Η/Υ) και Συστημάτων (π.χ. λειτουργική ηλεκτρική ασφάλεια βιομηχανικών συστημάτων). Τα Πρότυπα προϊόντων οδηγούν στην πιστοποίησή τους με βάση διεθνώς αποδεκτές απαιτήσεις.

Μερικοί από τους τομείς στους οποίους τα Διεθνή Πρότυπα του ISO προδιαγράφουν την ασφάλεια είναι: Οι κατασκευές, οι μεταφορές, η ασφάλεια στο σπίτι και στο χώρο εργασίας. Από τα Πρότυπα για την ασφάλεια στα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων φωτιάς, συναγερμού και έκτακτης ανάγκης, τα Πρότυπα που βοηθούν στην προστασία των οδηγών και επιβατών αυτοκινήτων έως τα Πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, ασφάλειας μηχανών, τα Πρότυπα του ISO βοηθούν να γίνει ο κόσμος πιο ασφαλής.

Η ITU έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη Προτύπων, τα οποία βοηθούν στην εξάρθρωση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, περιλαμβάνοντας προστασία έναντι κλοπής ευαίσθητων δεδομένων.

Η ITU επίσης εργάζεται για την ανάπτυξη Προτύπων που επιτρέπουν την παροχή προτεραιότητας σε κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής, εξαιρώντας τις μη επείγουσες κλήσεις, καθώς επίσης και στην τηλεϊατρική όπου ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από διαφορετικές περιοχές μπορούν να επικοινωνούν και να διαχειρίζονται θεραπευτικές αγωγές.

Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων των IEC, ISO και ITU σε εθνικό και τοπικό επίπεδο βοηθούν στο να κάνουμε τον κόσμο πιο ασφαλή.

Τα Πρότυπα τα οποία ευρίσκονται υπό εκπόνηση από τους τρεις Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης καθορίζουν το νέο περιεχόμενο για την ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Μαζί οι IEC, ISO και ITU εργάζονται για την εκπόνηση Προτύπων για έναν κόσμο πιο ασφαλή