ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-05-23                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.33-06

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 74-1

Σύνδεσμοι, πείροι συναρμογής και πέλματα για χρήση σε σκαλωσιές και κινητά ικριώματα εργασίας - Μέρος 1: Δακτύλιοι σύζευξης για σωλήνες - Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 681-1/A3

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό

ΕΛΟΤ EN 681-2/A2

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: Θερμοπλαστικά ελαστομερή

ΕΛΟΤ EN 681-3/A2

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούμενων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού

ΕΛΟΤ EN 681-4/A2

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων  σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη

 

ΕΛΟΤ EN 682/A1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακες

ΕΛΟΤ EN 794-3/A1

Avαπvευστήρες - Mέρoς 3: Eιδικές απαιτήσεις για αvαπvευστήρες έκτακτης αvάγκης και διακoμιδής

 

 

ΕΛΟΤ EN 1010-2

 

 

Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών εκτύπωσης και μεταποίησης χαρτιού - Μέρος 2: Μηχανές εκτύπωσης και στίλβωσης περιλαμβανομένων των μηχανών για προεκτύπωση

ΕΛΟΤ EN 1515-3

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κοχλίωση - Μέρος 3: Ταξινόμηση υλικών κοχλία για χαλύβδινες φλάντζες, χαρακτηρισμένης κατηγορίας

ΕΛΟΤ EN 1563/A2

Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη

ΕΛΟΤ EN ISO 4126-3

Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερπίεσης - Μέρος 3: Διατάξεις ασφάλειας σε συνδυασμό με διαρρηγνυομένους δίσκους και βαλβίδες ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 6506-1

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Brinell - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 6506-2

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Brinell - Μέρος 2: Έλεγχος και διακρίβωση των μηχανών δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 6506-3

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Brinell - Μέρος 3: Βαθμονόμηση των πλακιδίων αναφοράς

ΕΛΟΤ EN ISO 6506-4

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Brinell - Μέρος 4: Πίνακες τιμών σκληρότητας

ΕΛΟΤ EN ISO 6507-1

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Vickers - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 6507-2

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Vickers - Μέρος 2: Έλεγχος και διακρίβωση των μηχανών δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 6507-3

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Vickers - Μέρος 3: Βαθμονόμηση των πλακιδίων αναφοράς

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6507-4

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Vickers - Μέρος 4: Πίνακες τιμών σκληρότητας

 

ΕΛΟΤ EN ISO 6508-1

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Rockwell - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής (κλίμακες A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)

 

ΕΛΟΤ EN ISO 6508-2

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Rockwell - Μέρος 2: Έλεγχος και διακρίβωση των μηχανών δοκιμής (κλίμακες A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)

 

ΕΛΟΤ EN ISO 6508-3

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή σκληρότητας Rockwell - Μέρος 3: Βαθμονόμηση των πλακιδίων αναφοράς (κλίμακες A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)

ΕΛΟΤ EN 10027-1

Συστήματα χαρακτηρισμού για χάλυβες - Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ EN ISO 10087

Μικρά σκάφη - Ταυτοποίηση σκάφους - Σύστημα κωδικοποίησης

ΕΛΟΤ EN 10088-1

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 1: Κατάλογος ανοξείδωτων χαλύβων

ΕΛΟΤ EN 10088-2

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για γενικές και δομικές χρήσεις

ΕΛΟΤ EN 10088-3

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ημικατεργασμένα προϊόντα, ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για γενικές και δομικές χρήσεις

 

ΕΛΟΤ EN 10107

 

Φύλλα και ταινίες χάλυβα με προσανατολισμένο κόκκο μετά από θερμική επεξεργασία για ηλεκτρολογική χρήση

ΕΛΟΤ EN 10224/A1

Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για την μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών - Τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10226-2

Σπειρώματα σωλήνων όπου οι ενώσεις στεγανοποίησης της πίεσης είναι κατασκευασμένες επί των σπειρωμάτων - Μέρος 2: Κωνικά εξωτερικά σπειρώματα και κωνικά εσωτερικά σπειρώματα - Διαστάσεις, ανοχές και χαρακτηρισμός

ΕΛΟΤ EN ISO 10524-1

Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 1: Ρυθμιστές πίεσης και ρυθμιστές πίεσης με συσκευές μέτρησης παροχής

 

ΕΛΟΤ EN 12517-1

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Μέρος 1: Εκτίμηση συγκολλημένων συνδέσμων σε χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και των κραμάτων τους με ακτινογραφικό έλεγχο - Επίπεδα αποδοχής

 

ΕΛΟΤ EN 13232-4

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 4: Ενεργοποίηση, ασφάλιση και εξακρίβωση

ΕΛΟΤ EN 13232-5

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 5: Σύστημα βελόνων

 

ΕΛΟΤ EN 13232-6

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 6: Καρδιές σταθερού τύπου, οξείες και αμβλείες

ΕΛΟΤ EN 13232-7

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 7: Διακλαδώσεις με κινούμενα μέρη

ΕΛΟΤ EN 13480-1/A1

Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 1: Γενικά

ΕΛΟΤ EN 13480-3/A1

Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός

ΕΛΟΤ EN 14351-1

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού

ΕΛΟΤ EN ISO 19432

Μηχανήματα και εξοπλισμός κατασκευής κτιρίων - Φορητές μηχανές χειρός εσωτερικής καύσης για κοπή - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές