ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                   2005-10-07                                                                                                                                        

                                                                                             33-05

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου

88/378/E/EC

 

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

 

Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας

 

EL

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (*)

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου

Σημείωση 1

 

CENELEC

EN 50088:1996

Ασφάλεια ηλεκτρικών παιχνιδιών

 

KANENA

 

-

 

 

Τροποποίηση A2:1997 του EN 50088:1996

 

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2000)

 

 

Τροποποίηση A1:1996 του EN 50088:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2001)

 

 

Τροποποίηση A3:2002 του EN 50088:1996

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2005)

CENELEC

EN 62115:2005

Ηλεκτρικά παιχνίδιαΑσφάλεια

(IEC 62115:2003 + A1:2004 (Τροποποιημένο))

 

EN 50088:1996

και οι τροποποιήσεις του

Σημείωση 2.1

 

01.01.2008

 

 

 

 

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow"), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται “τροποποίηση”. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Παράδειγμα: Για το EN 50088:1996, εφαρμόζεται το ακόλουθο :

 

CENELEC

EN 50088:1996

Ασφάλεια ηλεκτρικών παιχνιδιών

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το EN 50088:1996]

 

 

 

Τροποποίηση Νο  A2:1997 του EN 50088:1996

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το EN 50088:1996+A2:1997
 του EN 50088:1996]

 

 

Τροποποίηση Νο  A1:1996 του EN 50088:1996

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το  EN 50088:1996

+A2:1997 του EN 50088:1996

+A1:1996 του EN 50088:1996]

 

 

 

Τροποποίηση Νο  A3:2002 του EN 50088:1996

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το EN 50088:1996

+A2:1997 του EN 50088:1996

+A1:1996 του EN 50088:1996

+A3:2002 του EN 50088:1996

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

[Δεν υπάρχει κανένα αντικατασταθέν πρότυπο]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50088:1996]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50088:1996

+A2:1997 του

EN 50088:1996]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50088:1996

+A2:1997 του

EN 50088:1996]

+A1:1996 του EN 50088:1996]

 

 

-

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2000)

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.10.2001)

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2005)