ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-09-08                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.30-07

 

εγκαΙνια των γραφεΙων του ΕλληνικοΥ ΟργανισμοΥ ΤυποποΙησης (ΕΛΟΤ) στη ΘεσσαλονΙκη

 

Παρουσία του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου, του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του ΕΛΟΤ, Ελευθέριου Ντούλα και Νικόλαου Συμφέρη, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30, τα εγκαίνια των γραφείων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στη Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία του ΕΛΟΤ στεγάζονται στο κτίριο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με τον οποίο ο ΕΛΟΤ υπέγραψε τον Ιούνιο Συμφωνία Σύμπραξης  Συνεργασίας. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει σημείο παροχής υπηρεσιών «μιας στάσης» (one stop shop) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

 

Ο ΕΛΟΤ αποκτά για πρώτη φορά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που σηματοδοτεί τη δυναμική του ανάπτυξη και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επέκταση και αποκέντρωση των δραστηριοτήτων του. Ο ΕΛΟΤ φιλοδοξεί με την παρουσία του στη Συμπρωτεύουσα, να βρεθεί στο πλευρό των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, στην προσπάθεια  για ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον έντονα εξωστρεφή και εξαγωγικό χαρακτήρα τους. Ταυτόχρονα στόχος του Οργανισμού είναι τα νέα γραφεία να αποτελέσουν το «ορμητήριο» για την «κατάκτηση» της αγοράς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.

 

Για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται και στη Συμφωνία μεταξύ ΕΛΟΤ και ΣΕΒΕ, ο Οργανισμός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση των αναγκών των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε Πρότυπα και Τεχνικές Προδιαγραφές, ιδιαίτερα σε κλάδους με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα όπως τα Τρόφιμα Ποτά, τα Προϊόντα Ξύλου, οι Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας.