ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-05-16                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.31-06

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN ISO 179-1/A1

Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων δοκιμής κρούσης Charpy - Μέρος 1 : Δοκιμή κρούσης χωρίς τη χρήση οργάνου - Τροποποίηση 1

ΕΛΟΤ EN ISO 293

Πλαστικά - Μορφοποίηση συμπίεσης των δοκιμίων θερμοπλαστικών υλικών

ΕΛΟΤ EN ISO 294-2/A1

Πλαστικά - Moρφoπoίηση με έγxυση δoκιμίωv από θερμoπλαστικά υλικά - Mέρoς 2: Mικρές ράβδoι εφελκυσμoύ

ΕΛΟΤ EN ISO 1101

Γεωμετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS) - Γεωμετρικές ανοχές - Ανοχές της μορφής, του πρασανατολισμού, της θέσης και της απόκλισης

ΕΛΟΤ EN ISO 3815-2

Ψευδάργυρος και κράματα ψευδαργύρου - Μέρος 2: Ανάλυση με φασματομετρία οπτικής εκπομπής επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος

 

ΕΛΟΤ EN ISO 6270-2

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής σε υγρασία - Μέρος 2: Μέθοδος έκθεσης των δοκιμίων σε περιβάλλον συμπύκνωσης νερού

ΕΛΟΤ EN ISO 7686

Πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα - Προσδιορισμός της αδιαφάνειας

ΕΛΟΤ EN ISO 8503-5

Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών για την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Χαρακτηριστικά επιφανειακής τραχύτητας των αμμοβολημένων χαλύβδινων επιφανειών - Μέρος 5: Μέθοδος ταινίας προσομοίωσης για τον προσδιορισμό της κατατομής επιφανείας

ΕΛΟΤ EN ISO 9300

Μέτρηση της παροχής αερίου με τη βοήθεια στομίων κρίσιμης ροής Βεντούρι

 

ΕΛΟΤ EN ISO 9311-1

 

Συγκολλητικά για συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων - Μέρος 1: Προσδιορισμός των ιδιοτήτων μεμβρανών

ΕΛΟΤ EN ISO 10426-4

Βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Τσιμέντα και υλικά για επίστρωση τσιμέντου σε φρεάτια - Μέρος 4: Προετοιμασία και δοκιμές αφρώδους τσιμεντοκονίας σε συνθήκες περιβάλλοντος

ΕΛΟΤ EN ISO 11502

Πλαστικά - Φύλλα και μεμβράνες - Προσδιορισμός της ανασταλτικής δύναμης

ΕΛΟΤ EN 12497

Χαρτί και χαρτόνι - Χαρτί και χαρτόνι για χρήση σε επαφή με τρόφιμα - Προσδιορισμός του υδραργύρου σε υδατικό εκχύλισμα

ΕΛΟΤ EN 12498

Χαρτί και χαρτόνι - Χαρτί και χαρτόνι για χρήση σε επαφή με τρόφιμα - Προσδιορισμός καδμίου, μολύβδου και χρωμίου σε υδατικό εκχύλισμα

ΕΛΟΤ EN 12788

Κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες των συνθέτων κεραμικών σε υψηλή θερμοκρασία και αδρανές περιβάλλον - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη

ΕΛΟΤ EN 12814-3/A1

Δοκιμή συνδέσεων με συγκόλληση θερμοπλαστικών ημιτελών προϊόντων - Μέρος 3 : Δοκιμή ερπυσμού σε εφελκυσμό

ΕΛΟΤ EN 13438

Χρώματα και βερνίκια - Επικαλύψεις με οργανικές κόνεις για γαλβανισμένα ή λεπτοεπιψευδαργυρωμένα χαλύβδινα δομικά προϊόντα

ΕΛΟΤ EN 13483

Εύκαμπτες ελαστικές και πλαστικές σωληνώσεις και εύκαμπτα συστήματα για τη μέτρηση συστημάτων παροχής καυσίμου - Προδιαγραφή

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14584

Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Ακουστική εκπομπή - Εξέταση των μεταλλικών εξοπλισμών υπό πίεση δοκιμής - Εντοπισμός θέσεων ακουστικής εκπομπής

 

ΕΛΟΤ EN 14598-1

Ενισχυμένες θερμοπλαστικές ενώσεις για διαμόρφωση - Προδιαγραφή για SMC και BMC - Μέρος 1: Χαρακτηρισμός

 

ΕΛΟΤ EN 14598-2

Ενισχυμένες θερμοπλαστικές ενώσεις για διαμόρφωση - Προδιαγραφή για SMC και BMC - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής και γενικές απαιτήσεις

 

ΕΛΟΤ EN 14598-3

Ενισχυμένες θερμοπλαστικές ενώσεις για διαμόρφωση - Προδιαγραφή για SMC και BMC - Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN 14639

Ακατέργαστη πίσσα και ακατέργαστο βενζόλιο - Χαρακτηριστικά και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 14644-7

Καθαροί χώροι και συσχετιζόμενα ελεγχόμενα περιβάλλοντα - Μέρος 7: Διατάξεις διαχωρισμού (καθαρού αέρα, θήκες γαντιών, μονωτήρες και μικροπεριβάλλοντα)

ΕΛΟΤ EN 14655

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Φετοκόπτες μπακετών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 14666

Επιφανειοδραστικές ουσίες - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε τετραακετυλοαιθυλενοδιαμίνη (TAED) στα σωματίδια TAED - Μέθοδος αεριο-χρωματογραφίας

ΕΛΟΤ EN 14667

Επιφανειοδραστικές ουσίες - Προσδιορισμός των διαλυτών με χαμηλό σημείο βρασμού σε υγρά παρασκευάσματα - Μέθοδος αεριο-χρωματογραφίας

ΕΛΟΤ EN 14668

Επιφανειοδραστικές ουσίες - Προσδιορισμός των επιφανειοδραστικών τεταρτοταγούς αμμωνίου σε πρώτες ύλες και παρασκευάσματα - Ποτενσιομετρική μέθοδος τιτλοδότησης δυο φάσεων

ΕΛΟΤ EN 14669

Επιφανειοδραστικές ουσίες - Προσδιορισμός των επιφανειοδραστικών και σαπώνων σε απορρυπαντικά και καθαριστικά - Ποτενσιομετρική μέθοδος τιτλοδότησης δυο φάσεων

ΕΛΟΤ EN 14670

Επιφανειοδραστικές ουσίες - Δωδεκυλοθειικό νάτριο - Αναλυτική μέθοδος

ΕΛΟΤ EN ISO 14678

Συγκολλητικά - Προσδιορισμός της συμπεριφοράς ροής (στάξιμο)

 

ΕΛΟΤ EN 14719

Χαρτί, χαρτόνι και πολτοί - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε διισοπροπυλναφθαλίνιο με εκχύλιση διαλύτη

 

ΕΛΟΤ EN 14758-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες αποχετεύσεις χωρίς πίεση - Πολυπροπυλένιο με ανόργανους τροποποιητές (PP-MD) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και σύστημα

ΕΛΟΤ EN 14784-1

Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Βιομηχανική ακτινογραφία με υπολογιστές με πλάκες απεικόνισης φωσφόρου - Μέρος 1: Ταξινόμηση συστημάτων

 

ΕΛΟΤ EN 14784-2

Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Βιομηχανική ακτινογραφία με υπολογιστές με πλάκες απεικόνισης φωσφόρου - Μέρος 2: Τεχνικές αρχές για τη δοκιμή των μεταλλικών υλικών με χρήση ακτίνων Χ και ακτίνων γ

ΕΛΟΤ EN ISO 14815

Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας - Αυτόματη αναγνώριση οχημάτων και εξοπλισμού - Προδιαγραφές του συστήματος

ΕΛΟΤ EN 14832

Πετρελαιοειδή - Προσδιορισμός της σταθερότητας στην οξείδωση και στη διάβρωση των δυσκόλως αναφλέξιμων υγρών με βάση φωσφορικούς εστέρες

ΕΛΟΤ EN 14833

Πετρελαιοειδή - Προσδιορισμός της σταθερότητας στην υδρόλυση των δυσκόλως αναφλέξιμων υγρών με βάση τους φωσφορικούς εστέρες

ΕΛΟΤ EN 14864

Υαλοποιούμενα σμάλτα - Επιχρίσματα σμάλτου για χαλύβδινες επιφάνειες γραφής - Προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 14868

Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών υλικών - Οδηγός αξιολόγησης της πιθανότητας διάβρωσης κλειστών συστημάτων κυκλοφορίας νερού