ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-08-07                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.30-07

 

μετΑφραση στα ελληνικΑ, των εναρμονισμΕνων προτΥπων

του  τομΕα δομικΩν Εργων

                                                                                         

 

Ολοκληρώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), φορέα εποπτευόμενο από το υπουργείο Ανάπτυξης, η μετάφραση στα ελληνικά, των εναρμονισμένων προτύπων του τομέα δομικών έργων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ ΕΛΟΤ και υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το έργο της μετάφρασης αλλά και η διαδικασία ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών προτύπων για τα δομικά υλικά στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου.

 

Η μετάφραση των προτύπων του τομέα των δομικών έργων, που ολοκληρώθηκε στις 14/07/2007, ανοίγει το δρόμο για τη συμμόρφωση της χώρας μας στη σχετική οδηγία 89/106/ΕΟΚ και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να παράγουν ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με βάση τους αυστηρούς κανόνες της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

 

Επιπλέον, με την έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθίσταται υποχρεωτική η πιστοποίηση (με τη σήμανση CE) των δομικών υλικών που είτε παράγονται είτε χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, γεγονός με καθοριστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της ποιότητας στην ελληνική βιομηχανία δομικών υλικών.

 

Η μετάφραση περιλαμβάνει 92 Ευρωπαϊκά Πρότυπα και αριθμεί περισσότερες από 1700 σελίδες τεχνικού κειμένου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σύμβαση που υπέγραψαν στις 14/12/2006 ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων Δημήτρης Κατσιγιάννης και ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΟΤ Νικόλαος Συμφέρης.

 

Τα πρότυπα που μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα ανά κατηγορία είναι τα εξής:

 

O       Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ρευστοκονιαμάτων

O       Γεωυφάσματα                                       

O       Εφέδρανα

O       Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης

O       Πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους

O       Αδρανή δομικών έργων

O       Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων