ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-05-16                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.30-06

 

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 40-4

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και από προεντεταμένο σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ EN 54-17

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 17: Απομονωτές βραχυκυκλώματος

ΕΛΟΤ EN 516

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης

ΕΛΟΤ EN ISO 11199-3

Βοηθήματα βαδίσματος χειριζόμενα με αμφοτέρους τους βραχίονες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 3: Τραπεζοειδής βακτηρία τύπου Π

ΕΛΟΤ EN 12312-15

Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Ειδικές απαιτήσεις - Μέρος 15: Ελκυστήρες αποσκευών και εξοπλισμών

 

ΕΛΟΤ EN 12472

Μέθοδος για την προσομοίωση φθοράς και διάβρωσης για την ανίχνευση της απελευθέρωσης νικελίου από επικαλυμμένα αντικείμενα

ΕΛΟΤ EN 12921-4

Μηχανές για καθαρισμό επιφάνειας και προεπεξεργασίας βιομηχανικών ειδών με χρήση υγρών ή ατμών - Μέρος 4: Ασφάλεια μηχανών που χρησιμοποιούν αλογονομένους διαλύτες

ΕΛΟΤ EN 13108-20

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 20: Δοκιμή Τύπου

ΕΛΟΤ EN 13108-21

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 21: Ελεγχος παραγωγής εργοστασίου

 

ΕΛΟΤ EN 13414-2/A1

 

Αορτήρες από χαλύβδινο συρματόσχοινο - Ασφάλεια - Μέρος 2 : Προδιαγραφή για πληροφόρηση για τη χρήση και τη συντήρηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή

ΕΛΟΤ EN 13501-3

Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και κτιριακών στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 3: Ταξινόμηση με βάση τα δεδομένα από δοκιμές πυραντίστασης σε προϊόντα και στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις: πυράντοχοι αεραγωγοί και πυροδιαφράγματα

ΕΛΟΤ EN 13501-5

Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 5: Ταξινόμηση στεγών με χρήση δεδομένων από δοκιμές έκθεσης σε εξωτερική φωτιά

ΕΛΟΤ EN 13757-4

Σύστημα επικοινωνίας μετρητών και ανάγνωση μετρητών από απόσταση - Μέρος 4: Ανάγνωση ασύρματου μετρητή (Ανάγνωση ραδιομετρητή για λειτουργία στην SRD ζώνη από 868 MHz έως 870 MHz

ΕΛΟΤ EN 14373

Συστήματα καταστολής εκρήξεων

ΕΛΟΤ EN 14502-1

Γερανοί - Εξοπλισμός για την ανύψωση προσώπων - Μέρος 2: Σταθμοί ελέγχου ανύψωσης

ΕΛΟΤ EN 14518

Αερισμός κτιρίων - Στοιχεία ψύξης - Δοκιμή και κατάταξη παθητικών στοιχείων ψύξης

ΕΛΟΤ EN 14585-1

Συστήματα μεταλλικών εύκαμπτων σωληνώσεων με αυλακώσεις για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Μέρος 1: Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN 14678-1

Εξοπλισμός και εξαρτήματα υγραερίου (LPG) - Κατασκευή και επίδοση εξοπλισμού του υγραερίου (LPG) για σταθμούς πλήρωσης οχημάτων κινήσεως - Μέρος 1: Αντλίες πληρώσεως

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14782

Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις

 

ΕΛΟΤ EN 14880

Επιφανειοδραστικές ουσίες - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε ανόργανα θειικά των ανιοντικών επιφανειοδραστικών - Ποτενσιομετρική μέθοδος τιτλοδότησης με ηλεκτρόδιο επιλεκτικό μολύβδου

 

ΕΛΟΤ EN 14881

Επιφανειοδραστικές ουσίες - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Ν-(3 διμεθυλαμινοπροπυλ) αλκυλαμίδια των αλκυλαμιδοπροπυλβεταϊνών - Μέθοδος αεριοχρωματογραφίας

 

ΕΛΟΤ EN 14884

Ποιότητα αέρα - Εκπομπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισμός ολικού υδραργύρου: Αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης

ΕΛΟΤ EN 14888

Λιπάσματα και ασβεστούχα ή/και μαγνησιούχα βελτιωτικά εδάφους - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κάδμιο

ΕΛΟΤ EN 14892

Υπηρεσίες μεταφορών - Εφοδιαστική πόλεων - Κατευθυντήρια οδηγία για τον ορισμό περιορισμένης πρόσβασης στο κέντρο των πόλεων

ΕΛΟΤ EN 14899

Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών - Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας

ΕΛΟΤ EN 14943

Υπηρεσίες μεταφορών - Εφοδιαστική - Γλωσσάριο όρων

ΕΛΟΤ EN 15002

Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Προετοιμασία κλασμάτων δοκιμής από το εργαστηριακό δείγμα

ΕΛΟΤ EN 15017

Εξυπηρέτηση πένθιμων τελετών - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ CEN/TS 15176

Εκτίμηση της συμμόρφωσης σε πρότυπα για μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης

ΕΛΟΤ EN ISO 15310

Σύνθετα πλαστικά ενισχυμένα με ίνες - Προσδιορισμός του μέτρου διάτμησης στο επίπεδο με τη μέθοδο πλάκας στρέψης

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 15423

Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές αυτόματης αναγνώρισης και άμεσης συλλογής δεδομένων - Έλεγχος απόδοσης σαρωτή και αποκωδικοποιητή γραμμωτού κώδικα

 

ΕΛΟΤ EN ISO 22478

Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός ορισμένων εκρηκτικών και σχετικών συστατικών - Μέθοδος με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με ανίχνευση UV

 

ΕΛΟΤ EN ISO 15547-1

Βιομηχανίες πετρελαίου, πετροχημικών και φυσικού αερίου - Επίπεδοι εναλλάκτες θερμότητας - Μέρος 1: Εναλλάκτες θερμότητας με πλάκες και πλαίσιο

ΕΛΟΤ EN ISO 15732

Λεπτά κεραμικά (κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας, τεχνικά κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας) - Προσδιορισμός της συμπεριφοράς στη θραύση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος των μονολιθικών κεραμικών με τη μέθοδο απλής δέσμης και προραγισμένης ακμής

 

ΕΛΟΤ EN ISO 17078-1

Βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Εξοπλισμός γεωτρήσεων και παραγωγής - Μέρος 1: Σύνδεσμοι πλευρικής προσαρμογής

ΕΛΟΤ EN ISO 18756

Λεπτά κεραμικά (κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας, τεχνικά κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας) - Προσδιορισμός της αντοχής στη θραύση των μονολιθικών κεραμικών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με επιφανειακό ράγισμα υπό κάμψη

ΕΛΟΤ EN ISO 20200

Πλαστικά - Προσδιορισμός του βαθμού αποσύνθεσης των πλαστικών υλικών σε συνθήκες λιπασματοποίησης σε δοκιμή εργαστηριακής κλίμακος

ΕΛΟΤ EN ISO 21049

Αντλίες - Συστήματα στεγάνωσης άξονα για φυγοκεντρικές και περιστροφικές αντλίες

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 21968

Μη μαγνητικές μεταλλικές επικαλύψεις σε μεταλλικά και μη μεταλλικά υποστρώματα - Μέτρηση του πάχους επικάλυψης - Μέθοδος δινορευμάτων με ευαισθησία στη μεταβολή φάσεων

ΕΛΟΤ EN ISO 22867

Μηχανήματα δασοκομίας - Κώδικας δοκιμής δονήσεων για φορητές χειροκατευθυνόμενες μηχανές με μηχανή εσωτερικής καύσης - Δονήσεις στις χειρολαβές