ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-07-13                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.29-07

 

στρατηγικΗ συνεργασΙα του

ΕλληνικοΥ ΟργανισμοΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ελοτ ),

με το ΓαλλικΟ ΟργανισμΟ ΤυποποΙησης (AFNOR).

 

Άρχισε η εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), φορέα εποπτευόμενου από το υπουργείο Ανάπτυξης, με το Γαλλικό Οργανισμό Τυποποίησης (AFNOR).

 

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία που συνάπτει η Ελληνική Τυποποίηση για τη μαζική πώληση Προτύπων στο εξωτερικό, γεγονός που καταδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη του γαλλικού οργανισμού προς την αξιοπιστία του ΕΛΟΤ, αλλά και την αναβάθμιση διεθνώς του κύρους του ελληνικού οργανισμού.

 

Η συμφωνία υπεγράφη, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, από το διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΟΤ Νικόλαο Συμφέρη και το διευθύνοντα σύμβουλο της AFNOR Olivier Peyrat και αφορά στη συνεργασία για τα Πρότυπα του ηλεκτροτεχνικού τομέα. Ειδικότερα, προβλέπεται η πώληση από τον ΕΛΟΤ στην AFNOR μιας συλλογής που περιλαμβάνει περισσότερα από 4200 Πρότυπα.

 

Με τη συμφωνία αυτή ο ΕΛΟΤ καταξιώνεται στο χώρο των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται περαιτέρω προοπτικές συνεργασιών με το γαλλικό οργανισμό. Επιπλέον, δημιουργούνται σημαντικές δυνατότητες προώθησης των συμφερόντων των παραγωγικών δραστηριοτήτων των δύο κρατών μέσα από κοινές δράσεις στην τυποποίηση.