ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                   2005-10-07                                                                                                                                        

                                                                                             29-05

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου

98/37/EEC

 

 

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

 

Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας

 

 

EL

 

 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

Σημείωση 1

 

CENELEC

EN 50144-1:1998

Ασφάλεια ηλεκτροκινήτων εργαλείων χειρόςΜέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

 

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση A1:2002 του EN 50144-1:1998

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2004)

 

Τροποποίηση A2:2003 του EN 50144-1:1998

 

Σημείωση 4

Σημείωση 3

01.12.2005

CENELEC

EN 50144-2-1:1999

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός – Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για τρυπάνια

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-2:1999

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός – Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για κοχλιοστρόφια και γαλλικά κλειδιά κρούσης

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-3:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για λειαντήρες, αμμολειαντήρες τύπου δίσκου και μηχανές στίλβωσης

 

Τροποποίηση A1:2002 του EN 50144-2-3:2002

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

-

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2005)

 

 

Τροποποίηση A2:2003 του EN 50144-2-3:2002

Σημείωση 3

01.04.2006

CENELEC

EN 50144-2-4:1999

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός – Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για αμμολειαντήρες

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-5:1999

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός – Μέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για κυκλικά πριόνια και κυκλικά μαχαίρια

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-6:2000

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για σφυριά

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

 

 

Τροποποίηση A1:2001 του EN 50144-2-6:2000

 

Σημείωση 3

 

Ημερομηνία λήξης

(01.08.2004)

CENELEC

EN 50144-2-7:2000

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πιστόλια ψεκασμού

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-10:2001

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Μέρος 2-10: Ειδικές απαιτήσεις για πριόνια κέντρωσης

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-13:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για αλυσοπρίονα

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-14:2001

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Μέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για πλάνες

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-15:2001

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Μέρος 2-15: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές ξακρίσματος

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50144-2-16:2003

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-16: Ειδικές απαιτήσεις για συρραπτικά

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50144-2-17:2000

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Μέρος  2-17: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές χάραξης

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50144-2-18:2000

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

Μέρος 2-18: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές ξακρίσματος φύλλων

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

CENELEC

EN 50260-1:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων τροφοδοτούμενων από μπαταρία εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα και συστοιχίες μπαταριών –

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

 

Σημείωση 4

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-1:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων τροφοδοτούμενων από μπαταρία εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα και συστοιχίες μπαταριών

Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για τρυπάνια

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-2:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων τροφοδοτούμενων από μπαταρία εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα και συστοιχίες μπαταριών –

Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για κοχλιοστρόφια και γαλλικά κλειδιά κρούσης

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-4:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων τροφοδοτούμενων από μπαταρία εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα και συστοιχίες μπαταριών –

Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για αμμολειαντήρες

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-5:2002

Ασφάλεια  ηλεκτροκίνητων χειρόφερτων εργαλείων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες και συστοιχίες μπαταριών – Μέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για κυκλικά πριόνια και κυκλικά μαχαίρια

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-6:2002

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων χειρόφερτων εργαλείων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες και συστοιχίες μπαταριών – Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για σφυριά

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-7:2002

Ασφάλεια χειρόφερτων τροφοδοτούμενων από μπαταρία εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα και συστοιχίες μπαταριών –

Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πιστόλια ψεκασμού

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-10:2002

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων χειρόφερτων εργαλείων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες και συστοιχίες μπαταριών – Μέρος 2-10: Ειδικές απαιτήσεις για πριόνια με παλινδρομική κίνηση

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50260-2-14:2002

Ασφάλεια ηλεκτροκίνητων χειρόφερτων εργαλείων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες και συστοιχίες μπαταριών – Μέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές χάραξης και μηχανές ξακρίσματος φύλλων

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50338:2000

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσηςΕιδικές απαιτήσεις για χορτοκοπτικές μηχανές ελεγχόμενες με το πόδι που λειτουργούν με μπαταρία

 

 

KANENA

 

-

 

Τροποποίηση A1:2003 του EN 50338:2000

Σημείωση 3

01.09.2006

CENELEC

EN 50416:2005

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-58: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελματικά ηλεκτρικά πλυντήρια πιάτων με μεταφορική ταινία

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60204-1:1997

Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών μηχανών -- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60204-1:1997)

 

EN 60204-1:1992

Σημείωση 2.1


Ημερομηνία
λήξης (01.07.2001)

CENELEC

EN 60204-11:2000

Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών –

Μέρος 11: Απαιτήσεις για εξοπλισμό HV για τάσεις πάνω από

1 000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 1 500 V συνεχούς ρεύματος και να μην υπερβαίνει τα 36 Kv

(IEC 60204-11:2000)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60204-31:1998

Ασφάλεια μηχανών Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανώνΜέρος 31: Ειδικές απαιτήσεις για ραπτομηχανές, μονάδες και συστήματα ραπτικής

(IEC 60204-31:1996 (Τροποποιημένο))

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

 

CENELEC

EN 60204-32:1998

Ασφάλεια μηχανώνΗλεκτρικός εξοπλισμός μηχανώνΜέρος 32: Απαιτήσεις για ανυψωτικά μηχανήματα

(IEC 60204-32:1998)

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

 

CENELEC

EN 60335-1:1994

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60335-1:1991 (Τροποποιημένο))

 

Σημείωση 4

 

Τροποποίηση A11:1995 του EN 60335-1:1994

 

Τροποποίηση A15:2000 του EN 60335-1:1994

 

Τροποποίηση A16:2001 του EN 60335-1:1994

 

 

 

Τροποποίηση A1:1996 του EN 60335-1:1994

(IEC 60335-1:1991/A1:1994 ((Τροποποιημένο))

 

 

 

Τροποποίηση A12:1996 του EN 60335-1:1994

 

 

 

Τροποποίηση A13:1998 του EN 60335-1:1994

 

 

 

Τροποποίηση A14:1998 του EN 60335-1:1994

 

 

Τροποποίηση A2:2000 του EN 60335-1:1994

(IEC60335-1:1991/A2:1999)

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

Σημείωση 3

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 


-

 

 

 

 

_

 

_

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.04.1999)

 

Ημερομηνία λήξης

(01.04.1999)

 

 

Ημερομηνία λήξης (01.12.2000)

 

Ημερομηνία λήξης (01.07.2001)

 

01.08.2007

 

 

 

CENELEC

EN 60335-1:2002

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 60335-1:2001 (Τροποποιημένο))

 

Σημείωση 4

 

 

EN 60335-1:1994

και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.1

 

-

 

Τροποποίηση A11:2004 του EN 60335-1:2002

Σημείωση 3

01.10.2006

 

Τροποποίηση A1:2004 του EN 60335-1:2002

(IEC 60335-1:2001/A1:2004)

 

Σημείωση 3

01.10.2007

CENELEC

EN 60335-2-64:2000

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσηςΜέρος 2-64: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελματικές ηλεκτρικές μηχανές κουζίνας

(IEC 60335-2-64:1997 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

-

 

 

Τροποποίηση A1:2002 του EN 60335-2-64:2000

IEC 60335-2-64:1997/A1:2000 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(01.03.2005)

CENELEC

EN 60335-2-72:1998

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης

Μέρος 2-72: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματες μηχανές περιποίησης δαπέδων για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

(IEC 60335-2-72:1995 (Τροποποιημένο))

 

Τροποποίηση A1:2000 του EN 60335-2-72:1998

(IEC 60335-2-72:1995/A1:2000)

 

KANENA

 

 

 

 

Σημείωση 3

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.09.2003)

CENELEC

EN 60335-2-77:2000

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-77: Ειδικές απαιτήσεις για χορτοκοπτικές μηχανές ελεγχόμενες με το πόδι που λειτουργούν με τάση δικτύου

(IEC 60335-2-77:1996 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

-

 

EN 60335-2-91:2003

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Μέρος 2-91:Ειδικές απαιτήσεις για χειρόφερτες και ωθούμενες από πεζό χορτοκοπτικές μηχανές και χορτοκοπτικές μηχανές με αιχμές

(IEC 60335-2-91:2002 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60745-1:2003

Ασφάλεια χειρόφερτων ηλεκτρικών εργαλείων οδηγούμενων με κινητήρα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Σημείωση 4

(IEC 60745-1:2001 (Τροποποιημένο))

 

 

Τροποποίηση A1:2003 του EN 60745-1:2003

(IEC 60745-1:2001/A1:2002)

 

EN 50144-1:1998

και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.1

 

 

EN 50260-1:2002

Σημείωση 3

 

-

 

 

 

 

 

-

CENELEC

EN 60745-2-1:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για δράπανα και κρουστικά δράπανα

(IEC 60745-2-1:2003 (Τροποποιημένο))

 

EN 50144-2-1:1999

+ EN 50260-2-1:2002

Σημείωση 2.1

 

01.12.2005

CENELEC

EN 60745-2-2:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για κοχλιοστρόφεια και επαφείς περικοχλίων

(IEC 60745-2-2:2003 (Τροποποιημένο))

 

EN 50144-2-2:1999

+ EN 50260-2-2:2002

Σημείωση 2.1

 

01.12.2005

CENELEC

EN 60745-2-4:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για αμμολειαντήρες και στιλβοτήρες άλλου τύπου από τύπο δίσκου

(IEC 60745-2-4:2002 (Τροποποιημένο))

 

EN 50144-2-4:1999

+ EN 50260-2-4:2002

Σημείωση 2.1

 

01.02.2006

CENELEC

EN 60745-2-5:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για κυκλικά πριόνια 

(IEC 60745-2-5:2003 (Τροποποιημένο))

 

EN 50144-2-5:1999

+ EN 50260-2-5:2002

Σημείωση 2.1

 

01.04.2006

CENELEC

EN 60745-2-6:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για σφυριά

(IEC 60745-2-6:2003 (Τροποποιημένο))

 

 

EN 50144-2-6:2000

και οι τροποποιήσεις του

EN 50260-2-6:2002

Σημείωση 2.1

 

01.02.2006

CENELEC

EN 60745-2-8:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις για λαμαρινοψάλιδα και παλινδρομικούς κόφτες

(IEC 60745-2-8:2003 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60745-2-9:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για κοχλιοτόμους

(IEC 60745-2-9:2003 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

CENELEC

EN 60745-2-11:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για παλινδρομικά πριόνια (μήτρες και πριόνια

(IEC 60745-2-11:2003 (Τροποποιημένο))

 

EN 50144-2-10:2001

+ EN 50260-2-10:2002

Σημείωση 2.1

 

01.02.2006

CENELEC

EN 60745-2-14:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για πλαναδόρους

(IEC 60745-2-14:2003 (Τροποποιημένο))

 

EN 50144-2-14:2001

Σημείωση 2.1

 

01.07.2006

CENELEC

EN 60745-2-17:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-17: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές χάραξης και ξακρίσματος

(IEC 60745-2-17:2003)

 

 

EN 50144-2-17:2000

+ EN 50144-2-18:2000 + EN 50260-2-14:2002

Σημείωση 2.1

 

01.12.2005

CENELEC

EN 60745-2-20:2003

Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα – Ασφάλεια – Μέρος 2-20: Ειδικές απαιτήσεις για πριονοκορδέλλες

(IEC 60745-2-20:2003 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 60947-5-3:1999

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης

Μέρος 5-3: Συσκευές αυτομάτου ελέγχου κυκλώματος και στοιχεία μεταγωγής – Απαιτήσεις για συσκευές προσέγγισης με καθορισμένη συμπεριφορά σε συνθήκες σφάλματος (PDF)

(IEC 60947-5-3:1999)

 

 

KANENA

 

-

 

Τροποποίηση A1:2005 του EN 60947-5-3:1999

(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

Σημείωση 3

01.03.2008

CENELEC

EN 60947-5-5:1997

Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης –

Μέρος 5-5: Συσκευές για κυκλώματα ελέγχου και στοιχεία μεταγωγής – Ηλεκτρικές συσκευές επείγουσας διακοπής με μηχανική λειτουργία μανδάλωσης

(IEC 60947-5-5:1997)

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

 

Τροποποίηση A1:2005 του EN 60947-5-5:1997:

(IEC 60947-5-5:1997/A1:2005)

Σημείωση 3

01.03.2008

CENELEC

EN 61029-1:2000

Ασφάλεια φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων –

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

(IEC 61029-1:1990 (Τροποποιημένο))

 

Σημείωση 4

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

 

Τροποποίηση A11:2003 του EN 61029-1:2000

Σημείωση 3

 

 

01.10.2005

 

Τροποποίηση A12:2003 του EN 61029-1:2000

Σημείωση 3

 

01.11.2005

CENELEC

EN 61029-2-1:2002

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για τράπεζες κυκλικών πριονιών

(IEC 61029-2-1:1993 +A1:1999+A2:2001 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

-

 

 

 

 

 

CENELEC

EN 61029-2-4:2003

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για επιτραπέζιους λειαντήρες

(IEC 61029-2-4:1993 (Τροποποιημένο))

 

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

 

Τροποποίηση A1:2003 του EN 61029-2-4:2003

(IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Τροποποιημένο))

Σημείωση 3

 

01.03.2006

CENELEC

EN 61029-2-8:2003

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις για καλούπια μονού κάθετου άξονα

(IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001 (Τροποποιημένο))

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 61029-2-9:2002

Ασφάλεια μεταφερόμενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με κινητήρα – Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για λοξοτμημένα πριόνια

(IEC 61029-2-9:1995 (Τροποποιημένο))

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 61310-1:1995

Ασφάλεια μηχανημάτωνΈνδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση

Μέρος 1: Απαιτήσεις για οπτικά, ακουστικά και απτικά σήματα

(IEC 61310-1:1995)

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

 

CENELEC

EN 61310-2:1995

Ασφάλεια μηχανημάτωνΈνδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση

Μέρος 2: Απαιτήσεις για σήμανση

(IEC 61310-2:1995)

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

 

CENELEC

EN 61310-3:1999

Ασφάλεια μηχανημάτωνΈνδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση -- Μέρος 3: Απαιτήσεις για την τοποθέτηση και λειτουργία των ενεργοποιητών

(IEC 61310-3:1999)

 

ΚΑΝΕΝΑ


-

 

 

 

 

 

CENELEC

EN 61496-1:1997

Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτροευαίσθητος εξοπλισμός προστασίας  -- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές

(IEC 61496-1:1997)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 61496-1:2004

Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτροευαίσθητος εξοπλισμός προστασίας  -- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές

(IEC 61496-1:2004 (Τροποποιημένο))

 

EN 61496-1:1997

Σημείωση 2.1

 

01.04.2007

CENELEC

EN 62061:2005

Ασφάλεια μηχανών - Ασφάλεια λειτουργίας των σχετιζόμενων με την ασφάλεια  ηλεκτρικών,ηλεκτρονικών,ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενων συστημάτων ελέγχου

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

-

 

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow"), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

 

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 


Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται “τροποποίηση”. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Παράδειγμα: Για το EN 60335-2-72:1998, εφαρμόζεται το ακόλουθο :

 

CENELEC

 

 

 

 

 

 

 

EN 60335-2-72:1998

Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης · Μέρος 2-72: Ειδικές απαιτήσεις για αυτόματες μηχανές περιποίησης δαπέδων για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

(IEC 60335-2-72:1995 (Τροποποιημένο))

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

EN 60335-2-72:1998]

 

Τροποποίηση Νο  A1:2000 του EN 60335-2-72:1998

(IEC 60335-2-72:1995/A1:2000)

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

EN 60335-2-72:1998+A1:2000 του

EN 60335-2-72:1998]

 

 

ΚΑΝΕΝΑ

[Δεν υπάρχει κανένα αντικατασταθέν πρότυπο]

 

 

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 60335-2-72:1998]

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία λήξης

(01.09.2003)

 

 

Σημείωση 4: Το τεκμήριο συμμόρφωσης για ένα προϊόν επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Μέρους 1 και του σχετικού Μέρους 2 όταν αυτό το Μέρος 2 αναφέρεται επίσης στο OJ κάτω από την Οδηγία 98/37/EC.