ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-07-13                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.28-07

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ

 

ΕΛΟΤ ΣΤΠ 1427 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΣΤΠ 1427 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά-3i» για την αξιολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των ξενοδοχείων και   καταλυμάτων, των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και  των τουριστικών γραφείων/πρακτορείων.

Η αξιολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων αποσκοπεί στην κατάταξή τους βάσει βαθμολογίας και στην απονομή σήματος ποιότητας.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αναγνωρίζουν την ανάγκη δημιουργίας συναντίληψης για την τοπική τουριστική ανάπτυξη, μέσω της αξιοποίησης και της ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της διαφοροποίησης των τουριστικών υπηρεσιών ανά Προορισμό.

 

Το σήμα ποιότητας θα προβάλει επίσης τη δέσμευση και την ένταξη των επιχειρήσεων στην κοινή περιφερειακή-τοπική προσπάθεια ανάδειξης διακριτών τουριστικών υπηρεσιών ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών τους, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην αναγκαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1427 είναι εφαρμοστέες σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Η τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1427 μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σε περιφερειακά ή τοπικά προγράμματα ανάδειξης των τοπικών ιδιοχαρακτηριστικών ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Το Σχέδιο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της Δημόσιας Κρίσης όπου κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να λάβει γνώση του περιεχομένου του     στην βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ ή στην  ηλεκτρονική διεύθυνση και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λ.π.

Οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις  τροποποιήσεων κ.λ.π. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αποσταλούν στον ΕΛΟΤ, Δ/νση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ ( υπόψη κας Λ. Τσόγκα, τηλ. 210 2120109, τ/ο 210 2283 135) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση lat@elot.gr το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2007.